Hora

Pro média

Tato stránka je určena primárně pro novináře k lepší orientaci o činnosti MAS.

MAS Stolové hory informuje veřejnost a prezentuje svou činnost jednak na tomto webu, ale také na facebookuyoutube, instagramu nebo v místních/obecních zpravodajích.

Zpravodaj Stolovky

Kromě sociálních sítí je MAS prezentována ve zpravodaji Stolovky. Název tedy odkazuje k názvu samotné MAS. První číslo vyšlo v únoru 2020 a dále zpravodaj vychází jednou ročně, vždy v únoru. Stolovky v roce 2021 zvátězily v anketě o nejlepší zpravodaj mikroregionů a místních akčních skupin.

Zpravodaj Stolovky 2021

Zpravodaj Stolovky 2020


Tiskové zprávy

Nepravidelně jsou také vydávány tiskové zprávy, které odkazují k důležitým milníkům místní akční skupiny.

21. 11. 2021 – TZ Alej za vítěznou jabloň

15. 6. 2021 – TZ Podpora lokální produkce místními akčními skupinami v Královéhradeckém kraji

8. 3. 2021 – TZ Výsadby stromů v MAS v Královéhradeckém kraji

19. 2. 2021 – TZ Pečeme pro jabloň

1. 2. 2021 – TZ Jabloň u Lidmanů soutěží o titul Evropský strom roku

27. 10. 2020 – TZ Jabloň u Lidmanů zvítězila v anketě Strom roku

8. 10. 2020 – TZ Hlasování pro jabloň stále probíhá

31. 7. 2020 – TZ Nominace jabloně U Lidmanů do soutěže Strom roku

6. 5. 2020 – TZ Podpora místní ekonomiky

1. 8. 2019 – TZ Konference učení pro život 2019

11. 4. 2019 – TZ Prezentování příkladů dobré praxe – Konference učení pro život 2017

6. 3. 2012 – TZ Založení MAS Stolové hory


V případě dotazů se obraťte na kohokoliv z nás – seznam telefonních čísel a e-mailu naleznete v kontaktech.