Foto

Co je MAP

Projekt „Učíme se na Náchodsku – MAP 3“ realizuje Místní akční skupina Stolové hory a Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují. Probíhá na území obcí Náchodska – Policko, Hronovsko, Červenokostelecko, Českoskalicko a Náchod.

Jedná se o celorepublikový projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) od roku 2022 do roku 2023, jehož smyslem je zajistit podporu vzdělávacím organizacím a všem, kterých se vzdělávání dětí a mládeže do 15 let týká v nelehké situaci systémových změn.

V projektu jsou zapojeni pedagogové, pracovníci škol, zaměstnanci vzdělávacích zařízení a rodiče. Společně připravujeme konference, workshopy, semináře a projektové dny. Zabýváme se tématy, jako jsou čtenářská a matematická gramotnost, rovné příležitosti, předškolní vzdělávání, kariérové poradenství, kyberšikana, globální rozvojové vzdělávání, IT oblast a další.

Podporujeme spolupráci a komunikaci mezi vzdělavateli a rodiči, neboť cílem projektu “Učíme se na Náchodsku – MAP 3” je spokojené a vzdělané dítě, které je připravené na život.

Doba realizace projektu: 1. 4. 2022 – 30. 11. 2023

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022999

 

Projekt MAP 3 navazuje na dva předešlé úspěšné projekty:  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Náchod – MAP 1 (realizovaný 1. 2. 2016 – 31. 12. 2017) a Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2 (realizovaný 1. 4. 2018 – 31. 3. 2022)

 

O předchozím projektu MAP 1 se více dozvíte na těchto webových stránkách.

O předchozím projektu MAP 2 se více dozvíte na těchto webových stránkách

Aktuální informace o projektu MAP 3 naleznete na tomto odkaze.