Foto

Co je MAP

Projekt „Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2“ realizuje Místní akční skupina Stolové hory a Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují. Probíhá na území obcí Náchodska – Policko, Hronovsko, Červenokostelecko, Skalicko a Náchod.

Jedná se o celorepublikový projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) od roku 2018 do roku 2022, jehož smyslem je zajistit podporu vzdělávacím organizacím a všem, kterých se vzdělávání dětí a mládeže do 15 let týká v nelehké situaci systémových změn.

V projektu jsou zapojeni pedagogové, pracovníci škol, zaměstnanci vzdělávacích zařízení a rodiče. Společně připravujeme konference, workshopy, semináře a projektové dny. Zabýváme se tématy, jako jsou čtenářská a matematická gramotnost, rovné příležitosti, předškolní vzdělávání, kariérové poradenství, kyberšikana, globální rozvojové vzdělávání, IT oblast a další.

Podporujeme spolupráci a komunikaci mezi vzdělavateli a rodiči, neboť cílem projektu “Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2” je spokojené a vzdělané dítě, které je připravené na život.

Doba realizace projektu : 1. 4. 2018 – 31. 3. 2022
Projekt “Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2” CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009163 navazuje na projekt “Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Náchod” tzv.  – 1. etapu.
O předchozím projektu (MAP 1)  se více dozvíte na těchto webových stránkách.
Aktuální akce realizované v rámci projektu MAP 2 naleznete na tomto odkaze.