Hora

Dotace pro žadatele

Žadatelé z území MAS Stolové hory (Hronovsko, Policko a město Náchod) mohou podávat žádosti o dotaci v rámci čtyř operačních programů: IROP, OZP, OPŽP a PRV. Opět zkratky, pod kterými si málokdo představí něco konkrétního. Přinášíme Vám proto menší návod, jaké projekty můžeme v našem území podpořit:

  • Integrovaný regionální operační program (IROP) – cyklostezky, chodníky, výstavba a rekonstrukce hasičských stanic nebo učeben v mateřských a základních školách
  • Operační program zaměstnanost (OPZ) – dětské skupiny, příměstské tábory, nová pracovní místa, sociální služby
  • Operační program životní prostředí (OPŽP)- stromořadí, remízky a další výsadby mimo zastavěná území
  • Program rozvoje venkova (PRV) – lesní cesty, zemědělské stroje, podpora podnikání, stroje pro hospodaření v lesích, naučné stezky.

Zároveň MAS pomáhá získávat mateřským a základním školám finanční prostředy na svoji činnost skrze tzv. šablony.