Foto

Obecně o výzvách

Žadatelé z území MAS Stolové hory (Hronovsko, Policko a město Náchod) mohou podávat žádosti o dotaci v rámci čtyř operačních programů (IROP, OZP, OPŽP a PRV). MAS v těchto oblastech průběžně vyhlašuje výzvy až do vyčerpání finančních zdrojů ve výši 82 milionů korun, které MAS pro region získala.

Každý projekt, který můžeme podpořit, musí být realizován na území MAS a musí přispívat potřebám regionu, které popisuje Strategie.  Zároveň takový projekt musí splnit další podmínky, které jsou specifické pro každou podporovanou oblast.

V případě, že uvažujete o podání projektu, doporučujeme Vám nejdříve kontaktovat pracovníka MAS, který Vám poskytne důležité prvotní informace. Kontakty na jednotlivé pracovníky kanceláře MAS najdete v sekci kontakty. Sledujte naše webové stránky, případně FB MAS. Domluvte si konzultaci v kanceláři MAS, zúčastněte se seminářů, které pro Vás pořádáme. Průběžně můžete zpracovávat projekt a poté jej jako žádost o podporu podat. V případě, že Váš projekt uspěje, můžete ho realizovat (v některých oblastech můžete projekty realizovat již po podání žádosti). Dále Vás čeká zúčtování dotace a také nezapomeňte na udržitelnost projektů, která se napříč oblastmi liší, ale vesměs trvá několik let. Během celého procesu se na nás můžete obracet s dotazy. Těšíme se na spolupráci!

MAS finančně podpoří tyto oblasti:

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

 • Udržitelná a bezpečná doprava
 • Připravenost ISZ k řešení rizik a katastrof
 • Infrastruktura sociálních služeb
 • Vzdělávací infrastruktura
 • Ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)

 • Zaměstnanost
 • Sociální služby a sociální začleňování
 • Prorodinná opatření

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

 • Výsadba dřevin

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

 • Investice do zemědělských podniků
 • Lesnická infrastruktura
 • Zakládání a rozvoj nezemědělských činností
 • Neproduktivní investice v lesích
 • Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva