Hora

Dokumenty

Pod níže uvedenými odkazy naleznete Stanovy a jiné předpisy spolku MAS Stolové hory, z. s. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti jeho partnerů i volených orgánů se těmito předpisy nadále řídí.


Stanovy

Stanovy jsou základním dokumentem spolku. Tento dokument stanovuje základní pravidla spolku – například kdo a jak se stává členem, jakým způsobem se svolávají zasedání jednotlivých orgánů nebo třeba co se stane, pokud spolek zanikne

Jiné předpisy

Kromě stanov má spolek i další dokumenty, kterými se řídí. Jedná se o jednací řády jednotlivcýh orgánů, interní postupy MAS v rámci přerozdělování dotací v jednotlivých operačních programech, etické kodexy pro členy nebo spisový a archivační řád.

Výroční zprávy

Každý rok také MAS vydává výročný zprávu, kde se dozvíte o aktivitách v daném roce nebo finančních záležitostech.


Logo

Od únoru roku 2019 má MAS Stolové hory nové logo, které svým tvarem odkazuje k jedné ze stolových hor ležících na jejím území. Touto stolovou horou je Ostaš. Můžete si stáhnout všechny dostupné verze loga. V případě, že byste chtěli logo v jiném formátu, tak se nám ozvěte.


Místní akční skupina, založená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy od 1.1.2014, považuje za spolek ve smyslu §214 a násl. NOZ. O spolcích v NOZ si můžete přečíst víc.

Místní akční skupina Stolové hory je zapsána v rejstříku spolků vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, složka 8158.

Datum vzniku MAS Stolové hory, z. s. je 26.10.2012.