Hora

Dokumenty

Pod níže uvedenými odkazy naleznete Stanovy a jiné předpisy spolku MAS Stolové hory, z. s.

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti jeho partnerů i volených orgánů se těmito předpisy nadále řídí.

Místní akční skupina, založená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy od 1.1.2014, považuje za spolek ve smyslu §214 a násl. NOZ.

Místní akční skupina Stolové hory je zapsána v rejstříku spolků vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, složka 8158.

Datum vzniku MAS Stolové hory, z. s. je 26.10.2012.

Soubory ke stažení:

 

Logo ke stažení: