Hora

Dokumenty

Pod níže uvedenými odkazy naleznete Stanovy a jiné předpisy spolku MAS Stolové hory, z. s. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti jeho partnerů i volených orgánů se těmito předpisy nadále řídí.

Místní akční skupina, založená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy od 1.1.2014, považuje za spolek ve smyslu §214 a násl. NOZ.

Místní akční skupina Stolové hory je zapsána v rejstříku spolků vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, složka 8158.

Datum vzniku MAS Stolové hory, z. s. je 26.10.2012.

Soubory ke stažení:


MAS Stolové hory se snaží prezentovat svou činnost jednak na tomto webu, ale také na facebooku, youtube nebo v místních/obecních zpravodajích. Kromě toho byl v únoru 2020 vydán první zpravodaj MAS nazvaný Stolovky – odkazuje tedy na název samotné MAS. Zpravodaj by měl vycházet jednou ročně.

Nepravidelně jsou také vydávány tiskové zprávy, které odkazují k důležitým milníkům místní akční skupiny.


 

Logo ke stažení: