Foto

Šablony pro školy


Kontaktní osoba: Klára Dundrová


Aktuálně vyhlášené výzvy

  • aktuálně není vyhlášená žádná výzva

Uzavřené výzvy


Šablony, nebo-li tzv. projekty zjednodušeného vykazování, jsou jedním z možných zdrojů hrazených z programu OP VVV ESF EU, prostřednictvím kterých mohou mateřské a základní školy získat finanční prostředky na svoji činnost.

V rámci těchto výzev MŠMT spolupracuje s Místními akčními skupinami, které s administrací šablon školám na svém území pomáhají. MAS Stolové hory nabízí bezplatnou metodickou podporu škol v procesu podávání žádosti i realizace šablon.