Hora

Místní akční plán vzdělávání

Projekt „Učíme se na Náchodsku – MAP 3“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022999, realizuje Místní akční skupina Stolové hory. Probíhá na území obcí Náchodska – Policko, Hronovsko, Červenokostelecko, Českoskalicko a Náchod. V projektu jsou zapojeni pedagogové, pracovníci škol, zaměstnanci vzdělávacích zařízení a rodiče. V tomto projektu se zaměřujeme na plánování aktivit, sběr dat a závěrů pro budoucí aktivity. Hlavní zaměření projektu je směřováno na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, rovných příležitostí a finančních témat.

V předešlém projektu Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2 jsme společně připravovali konference, workshopy, semináře a projektové dny. Zabývali jsme se tématy, jako jsou čtenářská a matematická gramotnost, rovné příležitosti, předškolní vzdělávání, kariérové poradenství, kyberšikana a globální rozvojové vzdělávání.