Hora

Místní akční plán vzdělávání

ProjektUčíme se na Náchodsku – MAP 4 reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008475 , realizuje Místní akční skupina Stolové hory. Probíhá na území obcí Náchodska – Policko, Hronovsko, Červenokostelecko, Českoskalicko a Náchod. V projektu jsou zapojeni pedagogové, pracovníci škol, zaměstnanci vzdělávacích zařízení, rodiče, ale také zřizovatelé škol a nově i samotné děti. V tomto projektu se zaměřujeme na realizaci aktivit nejen v rámci stabilních pracovních skupin, ale také pořádáme akce – workshopy, semináře, ale i projektové dny pro celou škálu zmíněných cílových skupin.

Hlavní zaměření projektu je směřováno na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, rovných příležitostí a finančních témat. My ale máme potřebu přidávat i témata jako wellbeing, zdravý životní styl, digitální gramotnost, kyberšikana, předškolní vzdělávání, místně zakotvené učení a mnoho dalšího.

Navazujeme na úspěšné projekty MAP 1, 2 a 3, které přinesly do území od rok 2016 velkou sumu peněz na podporu témat, která aktuálně i dlouhodobě pálí školství.

Nejnovější akce a informace zveřejňujeme na webu www.map2school.cz