Hora

Fotky a zprávy z akcí

 

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Členky pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti se sešly  28. 2. 2019 ve Velkém Poříčí, kde společně plánovaly workshop, který povede k podpoře společných matematických zážitků rodičů a dětí. Workshop se uskuteční v rámci implementačních aktivit dne 15. 6. 2019 v zahradě SVČ Déčko Náchod, tímto děkujeme za poskytnutí prostoru. Během plánování přicházel jeden hezčí nápad za druhým a už teď je jisté, že to bude skvělá akce. Děkujeme členkám týmu, jmenovitě Markétě, Helče, Pavlíně, Katce, Jitce a vedoucí pracovní skupiny Šárce. Fotky jsou ZDE.

 

V pasti sociálních sítí

Ve středu 20. 2. 2019 na TGM v Náchodě proběhla přednáška kpt. PhDr. Ondřeje Moravčíka s hosty na téma moderní láska a co znamenají sociální sítě pro děti. Ukázal principy sebeprezentace na sítích jako je Instagram, Facebook, Twitter, Youtube a Snapchat a jak na nich naše děti vnímají sexualitu, mluvil o rizicích sextingu a jak mu předejít. Děkujeme všem za účast.  Fotky jsou ZDE.

 

Začínáme s dílnou čtení, co můžeme udělat pro to, aby děti četly s radostí?

Ve středu 20. 2. 2019 pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti uspořádala workshop pro učitele, knihovníky, rodiče i všechny ostatní zájemce o téma čtenářství. Společně jsme zkoumali, jak začít s „Dílnou čtení“, což je jedna z forem, která může podpořit nejen naše děti při rozvoji čtenářských dovedností. Workshop vedly lektorky Jana Tollarová a Hana Nováková.

Dětské oddělení knihovny v Červeném Kostelci bylo zaplněno téměř 40 účastníky, což nás velmi těší. Hned po ukončení přicházely nápady, které bychom mohli realizovat na dalším workshopu. Můžete se těšit na společné učení se metodám, které rozvíjí kritické myšlení žáků a jejich čtenářské dovednosti. Tým pracovní skupiny Jana, Kateřina, Petra, Renata, Jana, Hana, Aleš a za tým MAP Anička a Jana. Fotky jsou ZDE.

 

Setkání vedení škol a SVČ

8. až 9. února 2019 proběhlo setkání platformy vedení škol a SVČ v milém prostoru Lázně Bělohrad. Děkujeme všem za účast a přejeme vám slovy lektora “vyklidněnost”, “vytrvalost” a “mind set” nejen v “meditaci”. Za tým MAP Lada, Karel, Jana, Anička a Josef. Fotky jsou ZDE.

 

Řídící výbor MAP

Ve středu 16. 1. 2019 proběhlo setkání Řídícího výboru projektu MAP 2. Na jednání byli prezentovány realizované a plánované aktivity projektu a výbor schválil aktualizaci strategického rámce. Děkujeme všem za účast a těšíme se na třetí setkání v červnu. Fotky jsou ZDE.