Hora

Strategie

Cílem MAS Stolové hory je rozvíjet region, a proto je nezbytné toto území dokonale znát, vědět, co místním obyvatelům chybí a jaké jsou jejich představy o fungování regionu.

Základní vizí MAS je, aby byl náš region příjemným místem pro život, respektujícím své přírodní a kulturní dědictví. Územím s dostatečně dostupnou infrastrukturou a službami, nabízející pracovní uplatnění, místem s fungujícím podnikatelským prostředím, využívajícím také potenciál udržitelného cestovního ruchu, jímž území MAS disponuje.

Základem pro rozvoj každého území je strategické plánování, aby rozvoj byl koordinovaný a vedl ke spokojenosti většiny obyvatel. Proto je vytvořena strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), v rámci které jsou pak podporovány aktivity vedoucí k naplňování již zmíněné vize.

Prozatím byla vytvořena SCLLD na programové období 2014 – 2020 a momentálně se připravuje další SCLLD na následující období v letech 2021 – 2027.


Strategie na období 2014 – 2020

Strategie na období 2021 – 2027