Hora

Projekty a aktivity

Mimo dotační zaměření MAS spolupracuje s obcemi, podporuje soudržnost regionu a pořádá vzdělávací a kulturní akce. Jedná se například o tyto aktivity: