Hora

Projekty a aktivity

Mimo dotační zaměření se MAS Stolové hory zaměřuje na další spektrum činností, které napomáhají spolupráci s členy MAS, ale i ostatními subjekty v regionu. Podpora soudržnosti je pro nás zásadní. Pořádáme či spolupořádáme akce, které prohlubují oblasti vzdělávání, školství, přírody a krajiny. Ani kulturní a společenský život nestojí na okraji našeho zájmu. Další důležitou oblastí je pro nás podpora spolků a neziskovek v regionu.

Vzhledem k tomu, že pro nás spolupráce není jen prázdný pojem, tak organizujeme setkání pro kolegy z ostatních MAS nejen v našem kraji, ale i celé republiky nebo se setkáváme se zástupci obcí. Více o jednotlivých akcích se dozvíte tady: