Hora

Členové a orgány MAS

MAS Stolové hory je společenstvím venkovských obyvatel, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí, institucí). Všechny tyto subjekty z území MAS se mohou stát jejími partnery, členy. Každý partner, člen MAS má mimo jiné právo podílet se na činnosti Spolku, volit a být volen do orgánů spolku. Z řad členů spolku (v některých případech i z řad subjektů, kteří na území MAS prokazatelně působí) jsou voleny orgány spolku.

Seznam členů spolku naleznete ZDE

Organizační strukturu Spolku tvoří:

Orgány MAS se řídí stanovami MAS a příslušnými jednacími řády.


Schéma organizační struktury MAS

 

 

 

 

 

 

 

 


O orgánech MAS nebo o vzpomínkách předsedy na začátky MAS se můžete dočíst v našem zpravodaji Stolovky.