Hora

Komunitní energetika

Energetika v současné době prochází velkými změnami. Energetika přestává být pouze tématem odborníků, ale začíná být všeobecným sociálním tématem. V průběhu roku 2022 jsme byli svědky výrazných výkyvů v cenách energií, mnohé domácnosti jsou hrožení novým fenoménem – energetickou chudobou. Lidé se na druhou stranu z pouhých spotřebitelů stávají i výrobci elektřiny a otevírají se jim možnosti, jak vzít svůj energetický osud do svých rukou.

MAS Stolové hory je i v tomto tématu hnacím motorem dění a koordinátorem aktivit ku prospěchu místním obcím, firmám i jednotlivým domácnostem. Snažíme se pomoct nejen vyznat se v probíhající energetické transformaci, ale poradit, jak se vyhnout negativním jevům, které s sebou nese, i využít příležitosti, které s sebou přináší.

MAS Stolové hory iniciovala v květnu 2023 založení spolku Energetická komunita Stolové hory. Základním praktickým přínosem nového spolku je umožnit svým členům mezi sebou sdílet přebytky vyrobené energie, čímž by došlo i ke snížení účtů za energie. Dále zprostředkováváme lidem dotaci na zateplení domů v programu Nová zelená úsporám Light. V roce 2023 realizujeme díky podpoře Královéhradeckého kraje projekt zaměřený na poradenství v oblasti energetických úspor. Nadto se MAS zabývá i dalšími aktivitami a projekty, které s energetikou souvisí.


Spolek Energetická komunita Stolové hory

Nová zelená úsporám Light

Poradenství v oblasti energetických úspor

Energetický management pro obce