Foto

Operační program zaměstnanost (OPZ)


Kontaktní osoba: David Hauschke


Aktuálně vyhlášené výzvy

 • aktuálně není vyhlášená žádná výzva

Uzavřené výzvy


V rámci komunitně vedeného místního rozvoje mohou žadatelé směřovat své projekty do následujících opatření OPZ:

 

 • Zaměstnanost
  • Cílem výzvy je zvýšení lokální zaměstnanosti a dosažení potřebného vzdělání a kvalifikace cílových skupin. Ty jsou zaměřeny i na spolupráci místních aktérů na trhu práce, tj. subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru na území MAS Stolové hory s cílem zprostředkovat zaměstnání, vytvářet nová či vyhrazená pracovní místa či umístit uchazeče na uvolněná pracovní místa.
 • Sociální služby a sociální začleňování
  • Cílem opatření je sociálně začlenit co nejvyšší počet ohrožených osob v území se zaměřením na prevenci sociálního vyloučení, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou a podporou komunitní sociální práce. Dále je opatření zaměřeno na sociálně vyloučené lokality, kdy budou podporovány programy prevence a řešení problémů.
 • Prorodinná opatření
  • Prorodinná opatření budou podporovat projekty, které povedou ke zvýšení nabídky cenově dostupných a kvalitních služeb péče o děti v návaznosti na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a zvýšení zaměstnanosti pečujících osob.

 

 

Harmonogram výzev

 • Momentálně je v plánu vyhlásit výzvu na opatření Sociální služby a sociální začleňování (pravděpodobně duben 2019).
 • O tom, na jaké opatření bude zaměřena zbývající alokace ze všech 3 opatření, rozhodne rada MAS.