Hora

Vzdělávání a školství

Rozvoji vzdělávání se věnuje náš velký projekt “Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2”. Součástí tohoto projektu je i Konference Učení pro život, která je ale tak významnou akcí v regionu, že si zaslouží větší informovanost. Projekt MAP 2 je zaměřen primárně na rozvoj v mateřských a základních školách, nicméně vzdělávat se  a rozšiřovat si obzory je důležité v každém věku, proto jsme se zaměřili také na vzdělávání středoškoláků v oblasti prevence kyberšikany nebo na celoživotní vzdělávání. A další aktivity budou následovat!


Aktivity

Konference Učení pro život
Týden vzdělávání dospělých


Projekty

V pasti sociálních sítí