Foto

Program rozvoje venkova (PRV)


Kontaktní osoba: Mirka Soldánová


Aktuálně vyhlášené výzvy

Uzavřené výzvy


V rámci komunitně vedeného místního rozvoje mohou žadatelé směřovat své projekty do následujících opatření PRV:

 • Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků
  • Podpora zahrnuje investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrob u a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
 • Fiche 2 – Lesnická infrastruktura
  • Tato oblast je zaměřena na hmotné a nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest případně obnovu či novou výstavbu souvisejících objektů a technického vybavení.
 • Fiche 3 – Zakládání a rozvoj nezemědělských činností
  • Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností CZ – NACE. Jedná se například o podporu pro podnikatele a malé firmy v oblastech jako elektoinstalační a instalatérské práce, výroba nábytku, nápojů, potravinářských a cukrářských výrobků, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, ubytování, stravování a pohostinství, činnosti cestovních kanceláří a agentur, administrativní a kancelářské činnosti nebo opravy počítačů.
 • Fiche 4 – Neproduktivní investice v lesích
  • Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území a opatření k údržbě lesního prostředí.
 • Fiche 5 – Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva
  • Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví. Podpora se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení.

 

Harmonogram výzev

 • O vyhlášení výzvy na Článek 20 – oblasti: Základní a mateřské školy a Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven vás budeme informovat

Můžete se také podívat na podpořené projekty v rámci PRV.