Hora

Co je MAS

Podporujeme rozvoj Hronovska, Policka a města Náchod. Přerozdělujeme finanční prostředky na projekty v oblastech zemědělství, životního prostředí, infrastruktury a zaměstnanosti na území MAS. Navíc v rámci svého největšího projektu podporujeme rozvoj předškolního, základního a neformálního vzdělávání na Náchodsku. Zároveň spolek spolupracuje s obcemi, podporuje soudržnost regionu a pořádá vzdělávací a kulturní akce.

Naše srdce tlučou pro region Stolových hor

MAS Stolové hory, z. s. je tvořena městem Náchod a mikroregiony Hronovsko a Policko. MAS Stolové hory, z. s. byla zaregistrována v březnu 2012 a administrativně ji tvoří 14 obcí, z toho 4 mají status města a 2 městyse. Působíme tedy na území od Náchoda po Pěkov a od Stárkova po Žďárky. V roce 2018 žilo na území MAS Stolové hory 37 999 obyvatel.

Název Stolové hory byl navržen a přijat s ohledem na to, že stolové hory s pískovcovými skalními městy jsou charakteristickým znakem celého území, přičemž se na jeho území nejen nacházejí (Ostaš), ale zároveň ho i ohraničují (Bor, Hejšovina). Region otevírá vstup do Broumovského výběžku, který je lemován Krkonošemi a Orlickými horami. Více než 73% území MAS Stolové hory spadá do CHKO Broumovsko.

Vznik naší MAS byl podpořen skupinou nadšenců, jejichž srdce tlučou pro region. Jsou mezi námi zástupci obcí, podnikatelé, zemědělci, neziskové organizace a další místní občané. Budeme rádi, když se přidáte k našemu snažení. Více informací najdete v sekci Stát se členem. 


Podpora ve zkratkách

Často z našich úst uslyšíte různé zkratky … PRV, OPŽ, OPZ, IROP, KS MAS, EU, OPVVV … sami se v nich někdy ztrácíme. Ale princip je jednoduchý. Smyslem a důvodem pro založení MAS Stolové hory, z. s. je spolupráce na rozvoji regionu, podpoře zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a dalších národních zdrojů, a to především pomocí metody LEADER. Jde o zkratku, která v překladu znamená propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku. MAS je otevřená novým členům, aby byla co nejširší a různorodá. MAS je transparentní, zveřejňuje informace o výzvách a jejich pravidlech, a také o vybraných subjektech. MAS Stolové hory je členem platformy Krajská síť MAS v Královéhradeckém kraji a zároveň je jednou ze 167 místních akčních skupin, které jsou sdruženy v rámci Národní sítě MAS.


Charakteristika našeho území

Jak už jsme zmínili výše, působíme na území od Náchoda po Pěkov a od Stárkova po Žďárky. A věřte nebo ne, v našem regionu je nespočet kulturních a přírodních krás. Ostaš, rodný domek Aloise Jiráska, muzeum Merkur, Hvězda, Dobrošov, fara ve Stárkově, Bor nebo náchodský zámek.

Právě náchodský zámek je dominantou největšího města Náchod. Náchodský zámeček, vršku kulatého, jak známe z místní lidové písně, je rozsáhlý komplex s pěti nádvořími, kde můžete vystoupat na zámeckou věž s výhledem do širokého okolí nebo pozorovat medvědy v zámeckém příkopě. Město pořádá každoročně na zámku Kurónské slavnosti. Náchod je hraničním městem, které je hlavním tahem do Polska. Sousedí s lázeňským městečkem Kudowa-Zdrój. Z Náchoda pocházel Josef Škvorecký, se kterým se můžete posadit na lavičku uprostřed náměstí. Každoročně se tu koná festival Náchodská prima sezóna. V Náchodě pramení minerální voda Ida a na Karlově náměstí si nezapomeňte pro štěstí stoupnout na podkovu, kterou zde ztratil zimní král Fridrich Falcký, když po bitvě na Bílé Hoře prchal do blízké polské Wroclavi.

Největším městem mikroregionu Hronovsko je město Hronov, jehož název je odvozen od pána Hrona z Náchoda, který tu ve 12. století založil tvrz. Město Hronov je známé jako rodiště Aloise Jiráska, jehož chalupa u náměstí je lokálním muzeem. Město pořádá každé léto festival Jiráskův Hronov, na který se sjíždějí amatérští divadelníci a kapely z celé České republiky. Festival trvá po celý týden. Město je také rodiště Heleny a Josefa Čapkových nebo Egona Hostovského.

Město Police nad Metují, největší město mikroregionu Policko, je branou do skalních měst. V blízkosti města se nachází stolová hora Ostaš, z níž je možné pozorovat Broumovské stěny nebo polské Góry Stolowe, kde území ohraničují Bor a Hejšovina. V Polici nad Metují navštivte muzeum Merkuru, které zobrazuje historii oblíbené hračky, a Muzeum papírových modelů. Ve středu náměstí vytéká pramen Jůlinka. V Polici si na své přijdou i sportovci, neboť se tu nachází koupaliště, lyžařský vlek a v okolí jsou přes zimu upravované běžecké tratě.


Obecně o MAS

Místní akční skupiny jsou společenstvím venkovských obyvatel, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí, a institucí), nezávislým na politickém rozhodování. Pomáhají vašim nápadům od vzniku, přes jejich financování až po realizaci. Podporují rozvoj podnikání, pečují o krajinu, rozvíjí vzdělávání a sociální programy. Jsou tu pro všechny, kteří na venkově žijí a pracují.

Místních akčních skupin je po celé ČR k 30. 6. 2020 celkem 180 a pokrývají drtivou většinu jejího území (mimo města nad 25 tis. obyvatel). Propojují tisíce drobných podnikatelů, neziskových organizací, obcí a veřejných institucí. Společně s nimi aktivují ekonomický, sociální a environmentální rozvoj ve svých regionech, zlepšují kvalitu života a pomáhají venkovu vyrovnávat se s místními i celosvětovými trendy a hrozbami. Podporují chytré a inovativní nápady, iniciují spolupráci a síťování, strategicky plánují.


O činnosti MAS Stolové hory se můžete dočíst také v našem zpravodaji Stolovky.