Hora

Kulturní a společenský život

Kulturní a společenské vyžití je bezesporu jedním z faktorů kvality života na venkově a také může být důvodem, proč se lidé z určitého území nestěhují pryč. Proto se snažíme podporovat i tyto aktivity, které vedou ke spolupráci různých občanů i organizací v regionu a také napomáhají celkovému rozvoji.

Máme radost z každého aktivního člověka, který vymýšlí aktivity pro veřejnost, a snažíme se mu v jeho úsilí pomoci, jak jen jsme schopni. V následujících odkazech proto můžete vidět alespoň krátký seznam aktivit, na kterých jsme se podíleli.


Policko očima dětí

Farmářské filmové léto

Výsadba lípy ve Stárkově

Workshop Jak na komunitní projekty