Hora

Kulturní a společenský život

Kulturní a společenské vyžití je bezesporu jedním z faktorů kvality života na venkově a také může být důvodem, proč se lidé z určitého území nestěhují pryč. Proto se snažíme podporovat i tyto aktivity, které vedou ke spolupráci různých občanů i organizací v regionu a také napomáhají celkovému rozvoji.

Máme radost z každého aktivního člověka, který vymýšlí aktivity pro veřejnost, a snažíme se mu v jeho úsilí pomoci, jak jen jsme schopni. V následujících odkazech proto můžete vidět alespoň krátký seznam aktivit, na kterých jsme se podíleli.


Policko očima dětí

Farmářské filmové léto

Výsadba lípy ve Stárkově

Workshop Jak na komunitní projekty

Podpora lokální ekonomiky