Foto

Integrovaný regionální operační program (IROP)


Kontaktní osoba: Pavel Rejchrt


Aktuálně vyhlášené výzvy

Uzavřené výzvy


 

V této oblasti mohou žadatelé směřovat své projekty do následujících opatření IROP:

 • Doprava
  • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
  • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
  • základní podmínky pro obě aktivity najdete v aktuálních pravidlech 60. výzvy ŘO IROP
 • Hasiči
  • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II., III. a V.
  • základní podmínky najdete v aktuálních pravidlech 61. výzvy ŘO IROP
 • Vzdělávání
  • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
  • základní podmínky najdete v aktuálních pravidlech 48. výzvy ŘO IROP
 • Sociální služby
  • Infrastruktura pro sociální služby
  • základní podmínky najdete v aktuálních pravidlech 49. výzvy ŘO IROP
 • Kultura
  • Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
  • základní podmínky najdete v aktuálních pravidlech 70. výzvy ŘO IROP
 • Cestovní ruch
  • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
  • základní podmínky najdete v aktuálních pravidlech 86. výzvy ŘO IROP

 

Harmonogram výzev

Harmonogram výzev pro rok 2024

Harmonogram výzev pro rok 2023