Hora

Spolky a neziskovky

Při rozvoji regionu se nesmí zapomínat na spolky a další neziskové organizace. Často se jedná o nadšence, kteří konají mnoho dobrého ve svém volném čase a nezřídka bez nároku na jakoukoliv odměnu. I proto pro ně připravujeme aktivitu S MASkou jsme vidět, abychom těmto aktivním občanům, kteří nezištně pomáhají území, mohli alespoň trochu pomoci. Kromě toho jsme 7 neziskovek zapojili do výzvy Šablony pro neziskovky zaměřené na podporu neformálního vzdělávání dětí.


S MASkou jsme vidět

S MASkou jsme vidět 2

Šablony pro neziskovky