Hora

Spolky a neziskovky

Při rozvoji regionu se nesmí zapomínat na spolky a další neziskové organizace. Často se jedná o nadšence, kteří konají mnoho dobrého ve svém volném čase a nezřídka bez nároku na jakoukoliv odměnu. I proto pro ně připravujeme aktivitu S MASkou jsme vidět, která už několikrát proběhla a plánujeme, aby pravidelně probíhala i dál. Chceme tím alespoň trochu pomoci aktivním občanům, kteří nezištně rozvíjí území. Kromě toho jsme 7 neziskovek zapojili do výzvy Šablony pro neziskovky zaměřené na podporu neformálního vzdělávání dětí.


S MASkou jsme vidět

Šablony pro neziskovky