Hora

Kontakty

Sídlo MAS Stolové hory

Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
Masarykovo nám. 98
549 54 Police nad Metují
IČ: 22741453
č. účtu: 2913962369/0800
Česká spořitelna, a. s., pobočka Police nad Metují
datová schránka: gumipap

Kanceláře

Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí (2. patro úřadu městyse)
Mgr. Jiří Škop

Mgr. Jiří Škop, předseda spolku

zástupce města Police nad Metují
tel.: +420 606 719 554
e-mail: skop@policenm.cz

Mgr. Josef Thér

Mgr. Josef Thér, místopředseda spolku

konzultace NZÚL
tel.: +420 602 163 456
e-mail: ther@mas-stolovehory.cz

Ing. Lada Nevečeřalová

Ing. Lada Nevečeřalová, MBA.

hlavní manažerka projektu MAP
tel.: +420 774 399 622
e-mail: neveceralova@mas-stolovehory.cz
Ing. Mgr. Pavel Rejchrt

Ing. Mgr. Pavel Rejchrt

manažer pro realizaci SCLLD
tel.: +420 775 044 622
e-mail: rejchrt@mas-stolovehory.cz
Mgr. Mirka Soldánová

Mgr. Mirka Soldánová

projektová manažerka (PRV, OPŽP)
tel.: +420 730 514 753
e-mail: soldanova@mas-stolovehory.cz
Mgr. Tereza Hanušová

Mgr. Tereza Hanušová

projektová manažerka (OPZ+)
manažerka projektu ERASMUS+
tel.: +420 608 638 755
e-mail: hanusova@mas-stolovehory.cz
Bc. Tereza Skalová

Bc. Tereza Skalová

komunitní sociální práce
tel.: +420 730 514 364
e-mail: skalova@mas-stolovehory.cz
Bc. Iva Bořková

Bc. Iva Bořková

komunitní sociální práce
tel.: +420 774 068 504
e-mail: borkova@mas-stolovehory.cz
Mgr. Klára Dundrová

Mgr. Klára Dundrová

koordinátorka pro komunikaci
a aktivity MAP

tel.: +420 776 411 622
e-mail: dundrova@mas-stolovehory.cz
Mgr. Karel Turek

Mgr. Karel Turek

odborník pro analýzy a strategie
tel.: +420 608 770 622
e-mail: turek@mas-stolovehory.cz

Bc. Lada Novotná

účetní, finanční manažerka
e-mail: novotna@mas-stolovehory.cz