Hora

Kontakty

sídlo MAS Stolové hory

Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
Masarykovo nám. 98
549 54 Police nad Metují
Mgr. Jiří Škop, předseda spolku, zástupce města Police nad Metují
tel.: +420 606 719 554
e-mail: skop@meu-police.cz
IČ: 227 41 453
č. účtu: 2913962369/0800
Česká spořitelna, a. s., pobočka Police nad Metují
datová schránka: gumipap
Mgr. Josef Thér, místopředseda spolku
e-mail: ther.masstolovehory@gmail.com

kancelář MAS Stolové hory

kancelář MAP

Náměstí 102 (2. patro, č. dveří 309)
549 32 Velké Poříčí
Náměstí 102 (2. patro, č. dveří 307, 308)
549 32 Velké Poříčí
Ing. Mgr. Pavel Rejchrt, manažer pro realizaci SCLLD (IROP)
tel.: +420 775 044 622
e-mail: rejchrt.masstolovehory@gmail.com
Ing. Lada Nevečeřalová, MBA., hlavní manažerka projektu
tel.: +420 774 399 622
e-mail: neveceralova.map@gmail.com
Mgr. Mirka Soldánová, projektová manažerka (PRV, OPŽP)
tel.: +420 730 514 753
e-mail: soldanova.masstolovehory@gmail.com
Ing. Anna Hubáčková, Ph. D., koordinátorka pro komunikaci a aktivity
tel.: +420 776 411 622
e-mail: hubackova.map@gmail.com
Mgr. David Hauschke, projektový manažer (OPZ)
tel.: +420 730 514 364
e-mail: hauschke.masstolovehory@gmail.com
Mgr. Jana Vanišová, Dis., koordinátor pro aktivity projektu
Tel.: +420 605 973 369
e-mail: vanisova.map@gmail.com
Mgr. Karel Turek, odborník pro analýzy a strategie
tel.: +420 608 770 622
e-mail: turek.map@gmail.com
Bc. Lada Novotná, finanční manažerka projektu
e-mail: novotna.map@gmail.com