Hora

Rada

Rada je výkonným, programovým a rozhodovacím orgánem Spolku. Rada vede a řídí práci Spolku v období mezi valnými hromadami, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj Spolku a odpovídá za hospodaření Spolku. Funkční období rady MAS je tříleté. V současné době má rada MAS 9 členů.

Členy rady jsou od 2.3.2022 tito partneři MAS:

  1. město Police nad Metují, zastoupené Mgr. Jiřím Škopem (veřejný sektor, zájmová skupina Hospodářský rozvoj)
  2. Mgr. Josef Thér (soukormý sektor, zájmová skupina Cestovní ruch a poskytování služeb)
  3. město Náchod, zastoupené Ing. Pavlou Maršíkovou (veřejný sektor, zájmová skupina Hospodářský rozvoj)
  4. obec Žďár nad Metují, zastoupená Pavlem Šubířem (veřejný sektor, zájmová skupina Rozvoj obcí)
  5. ZD Ostaš Žďár nad Metují, zastoupené Ing. Jaroslavem Ládem (soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělská krajina, lesy a venkov)
  6. město Hronov, zastoupené Petrem Koletou (veřejný sektor sektor. zájmová skupina Rozvoj obcí)
  7. Pod čepicí, zastoupené Martina Špringrovou, DiS. (soukromý sektor, zájmová skupina Cestovní ruch a poskytování služeb)
  8. Spartak Police nad Metují, zastoupený Petrem Rutarem (soukromý sektor, zájmová skupina Aktivní život v regionu)
  9. Václav Vítek (soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělská krajina, lesy a venkov)

Členství v radě se během let měnilo a historické složení je k nahlédnutí na tomto odkaze.


Zápisy a usnesení ze zasedání rady za jednotlivé roky:

Zápisy a usnesení ze zasedání rady v roce 2023

Zápisy a usnesení ze zasedání rady v roce 2022

Zápisy a usnesení ze zasedáni rady v roce 2021

Zápisy a usnesení ze zasedání rady v roce 2020

Zápisy a usnesení ze zasedání rady v roce 2019

Zápisy a usnesení ze zasedání rady v roce 2018

Zápisy a usnesení ze zasedání rady v roce 2017

Zápisy a usnesení ze zasedání rady v roce 2016

Zápisy a usnesení ze zasedání rady v roce 2015

Zápisy a usnesení ze zasedání rady v roce 2014

Zápisy a usnesení ze zasedání rady v roce 2013