Hora

Rada

Rada je výkonným, programovým a rozhodovacím orgánem Spolku. Rada vede a řídí práci Spolku v období mezi valnými hromadami, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj Spolku a odpovídá za hospodaření Spolku. Funkční období rady MAS je tříleté. V současné době má rada MAS 9 členů.

Členy rady jsou od 6. 12. 2018 tito partneři MAS:

  1. město Police nad Metují, zastoupené Mgr. Jiřím Škopem
  2. Mgr. Josef Thér
  3. město Náchod, zastoupené Ing. Pavlou Maršíkovou
  4. obec Žďár nad Metují, zastoupená Pavlem Šubířem
  5. ZD Ostaš Žďár nad Metují, zastoupené Ing. Jaroslavem Ládem
  6. BKL Machov, zastoupení Stanislavem Jiráskem
  7. Tomáš Ekrt
  8. Spartak Police nad Metují, zastoupený Petrem Rutarem
  9. Václav Vítek

Zápisy a usnesení ze zasedání rady za jednotlivé roky:

Zápisy a usnesení ze zasedání rady v roce 2019

Zápisy a usnesení ze zasedání rady v roce 2018

Zápisy a usnesení ze zasedání rady v roce 2017

Zápisy a usnesení ze zasedání rady v roce 2016

Zápisy a usnesení ze zasedání rady v roce 2015

Zápisy a usnesení ze zasedání rady v roce 2014

Zápisy a usnesení ze zasedání rady v roce 2013