Hora

Jiné předpisy

Jednací řády

Jednací řád Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory (platnost od 31.10.2017)

Jednací řád Hodnotitelské komise MAS Stolové hory (platnost od 20.6.2018)

Jednací řád Rady MAS Stolové hory (platnost od 31.10.2017)

Jednací řád Valné hromady MAS Stolové hory (platnost od 30. 6. 2020)

Archiv jednacích řádů


Směrnice MAS

Etický kodex MAS Stolové hory (platný od 7. 2. 2018) – je možné použít i verzi vztahující se k výzvě jako takové, tj. bez uvedení názvu a čísla projektu a názvu žadatele

Spisový a archivační řád MAS Stolové hory

Interní postupy MAS Stolové hory pro IROP (platné od 9. 9. 2019)

Interní postupy MAS Stolové hory pro OPŽP  (platné od 20. 9. 2019)

Interní postupy MAS Stolové hory pro PRV (platné od 6. 5. 2019)

Archiv směrnic