Hora

Dozorčí a monitorovací komise

Dozorčí a monitorovací komise je kontrolním orgánem Spolku. Dozorčí a monitorovací komise dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD, projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS, včetně účetní závěrky spolku, a zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD. Funkční období členů dozorčí a monitorovací komise je tříleté.

Členy dozorčí a monitorovací komise jsou od 6. 12. 2018 tito partneři MAS:

  1. SDH Nízká Srbská, zastoupený Ivem Šulcem
  2. obec Velké Petrovice, zastoupená Vladislavem Frimlem
  3. Miloš Kaválek

Zápisy ze zasedání dozorčí a monitorovací komise za jednotlivé roky:

Zápisy ze zasedání dozorčí a monitorovací komise v roce 2019

Zápisy ze zasedání dozorčí a monitorovací komise v roce 2018

Zápisy ze zasedání dozorčí a monitorovací komise v roce 2017

Zápisy ze zasedání dozorčí a monitorovací komise v roce 2016

Zápisy ze zasedání dozorčí a monitorovací komise v roce 2015

Zápisy ze zasedání dozorčí a monitorovací komise v roce 2014

Zápisy ze zasedání dozorčí a monitorovací komise v roce 2013

Zápisy ze zasedání dozorčí a monitorovací komise v roce 2012