Hora

Členové MAS

Spolek MAS Stolové hory by neexistoval, nebýt aktivních a regionálnímu rozvoji nakloněných lidí z řad zástupců obcí, zemědělců, podnikatelů, firem, neziskových organizací i občanů jednotlivců. Chcete se stát členem našeho spolku? Pak stačí vyplnit přihlášku.


Členská základna MAS

K 1. 9. 2023 má MAS Stolové hory 63 členů. Členové zastupují buď veřejný sektor nebo soukromý sektor, nicméně jeden z princip fungování MAS je, že nesmí dojít k početní převaze veřejného sektoru v jednotlivých orgánech MAS. Jsme spolek a proto o fungování naší organizace rozhodují právě členové. Každý člen je minimálně součástí Valné hromady.

veřejný sektor 

Obce, které jsou v území MAS, jsou zároveň našimi členy. Tvoří základní kámen MAS, neboť například město Police nad Metují a Hronov stály u vzniku MAS. Zájmy veřejného sektoru však hájí i dobrovolný svazek obcí, škola či muzeum.

celkem 17 členů – 27 %


soukromý sektor 

Převažující část členské základny tvoří právě zástupci soukromého sektoru. Ať už se jedná o jednotlivce či organizace, které z hlediska právní subjektivity vystupují jako fyzické či právnické osoby.

celkem 46 členů – 73 %

FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ

 • Miloš Kaválek
 • Miroslav Šebesta
 • Petr Kollert
 • Ladislav Miler
 • Jiří Hilscher
 • Václav Andrejs
 • Viktor Doležal
 • Josef Reimann
 • Marie Bornová
 • Miroslav Sádovský
 • Michal Bureš
 • Jiří Kozár
 • Robert Ticháček
 • Lenka Scholzová
 • Václav Vítek
 • Karel Tér
 • Radko Kříž
 • Martin Šimek
 • Radek Ducháč

FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ

Náš spolek je otevřený všem, proto se členem MAS může stát i člověk, který není ani podnikatel, nebo nezastupuje obec či neziskovou organizaci.

 • Norbert Marel
 • Josef Thér
 • David Hauschke

PRÁVNICKÉ OSOBY 

Větší část členů MAS tvoří i právnické subjekty. Jedná o právnické osoby podnikající například v oblasti zemědělství, členy jsou však i spolky působící na našem území. Hasiči, tělovýchovné jednoty, myslivci nebo spolky zaměřené na kulturní činnost – i ti se podílejí na fungování MAS.


Každý partner Spolku má právo a povinnost být začleněn do jedné ze zájmových skupin Spolku. Je-li partner členem orgánu MAS Stolové hory, pak platí, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin v orgánu nebude disponovat více než 49 % hlasovacích práv.

Zájmové skupiny MAS