Hora

Hodnotitelská komise

Hodnotitelská komise je výběrovým orgánem Spolku. Hodnotitelská komise provádí předvýběr projektů na základě hodnotících kritérií ve věcném hodnocení a navrhuje jejich pořadí podle počtu bodů dosažených ve věcném hodnocení. Funkční období členů hodnotitelské komise je jednoleté.

Členy hodnotitelské komise jsou od 20. 6. 2018 tito partneři MAS:

  1. městys Velké Poříčí, zastoupený Mgr. Natašou Šancovou
  2. městys Machov, zastoupený Ing. Stanislavem Jiráskem, ml.
  3. DSO Lesy Policka, zastoupený Lubošem Binarem
  4. Arne Šubrt
  5. SDH Bukovice, zastoupený Vladislavem Partelem
  6. Petr Málek
  7. Michal Bureš

Zápisy a usnesení ze zasedání hodnotitelské komise za jednotlivé roky:

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2019

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2018

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2017

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2016

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2015

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2014

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2013