Hora

Hodnotitelská komise

Hodnotitelská komise je výběrovým orgánem Spolku. Hodnotitelská komise provádí předvýběr projektů na základě hodnotících kritérií ve věcném hodnocení a navrhuje jejich pořadí podle počtu bodů dosažených ve věcném hodnocení. Funkční období členů hodnotitelské komise je jednoleté.

Členy hodnotitelské komise jsou od 12. 6. 2019 tito partneři MAS:

 1. městys Velké Poříčí, zastoupený Natašou Šancovou
 2. městys Machov, zastoupený Stanislavem Jiráskem, ml.
 3. DSO Lesy Policka, zastoupený Lubošem Binarem
 4. Oblastní charita Náchod, zastoupená Markem Špeldou
 5. SDH Bukovice, zastoupený Vladislavem Partelem
 6. SDH Žďár nad Metují, zastoupený Martinem Zemanem
 7. Michal Bureš

Náhradníky jsou od 12. 6. 2019 tito partneři MAS:

 1. město Hronov, zastoupené Petrem Málkem
 2. Jan Špaček
 3. obec Vysoká Srbská, zastoupená Jožkou Klučkou
 4. obec Bezděkov nad Metují, zastoupená Miroslavem Maroulem

Zápisy a usnesení ze zasedání hodnotitelské komise za jednotlivé roky:

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2019

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2018

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2017

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2016

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2015

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2014

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2013