Hora

Hodnotitelská komise

Hodnotitelská komise je výběrovým orgánem Spolku. Hodnotitelská komise provádí předvýběr projektů na základě hodnotících kritérií ve věcném hodnocení a navrhuje jejich pořadí podle počtu bodů dosažených ve věcném hodnocení. Funkční období členů hodnotitelské komise je dvouleté.

Členy hodnotitelské komise jsou od 15. 6. 2022 tito partneři MAS:

  1. DSO Lesy Policka, zastoupený Lubošem Binarem – předseda hodnotitelské komise (veřejný sektor, zájmová skupina Zemědělská krajina, lesy a venkov)
  2. Oblastní charita Náchod, zastoupená Markem Špeldou (soukromý sektor, zájmová skupina Cestovní ruch a poskytování služeb)
  3. SDH Bukovice, zastoupený Vladislavem Partelem (soukromý sektor, zájmová skupina Rozvoj obcí)
  4. SDH Žďár nad Metují, zastoupený Martinem Zemanem (soukromý sektor, zájmová skupina Aktivní život v regionu)
  5. Michal Bureš (soukromý sektor, zájmová skupina Přírodní a kulturní dědictví regionu)
  6. Jan Špaček (nečlen MAS, soukromý sektor, zájmová skupina Přírodní a kulturní dědictví regionu)
  7. Jana Košová (nečlen MAS, soukromý sektor, zájmová skupina Rozvoj obcí)

Náhradníky jsou od 15. 6. 2022 tito partneři MAS:

  1. Eva Gennertová (nečlenka MAS, soukromý sektor, zájmová skupina Rozvoj obcí)
  2. ZŠ a MŠ Machov, zastoupená Hanou Lelkovou (veřejný sektor, zájmová skupina Aktivní život v regionu)
  3. Spolek Duha 2D, zastoupený Ludmilou Pohankovou (soukromý sektor, zájmová skupina Aktivní život v regionu)

Složení hodnotitelské komise se v průběhu let měnilo a na její předcházející složení se můžete podívat na tomto odkaze.


Zápisy a usnesení ze zasedání hodnotitelské komise za jednotlivé roky:

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2023

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2022

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2021

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2020

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2019

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2018

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2017

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2016

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2015

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2014

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2013