Hora

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Valná hromada projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, zřizuje volené orgány Spolku, volí orgány Spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů Spolku a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku.

Valná hromada je tvořena všemi partnery Spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Každý partner má právo účasti a hlasování na jednáních Valné hromady.

Jednání Valné hromady se řídí zejména těmito stanovami a vnitřními předpisy Spolku (jednacím řádem apod.).

 

Zápisy a usnesení z valných hromad:

Zápis z VH dne 12. 6. 2019

Usnesení z VH 12. 6. 2019

Zápis z VH dne 6. 12. 2018

Usnesení z VH dne 6. 12. 2018

Zápis z VH dne 7. 8. 2018

Usnesení z VH ze dne 7. 8. 2018

Zápis z VH dne 20. 6. 2018

Usnesení z VH dne 20. 6. 2018

Zápis z VH dne 31. 10. 2017

Usnesení z VH dne 31. 10. 2017

Zápis z VH dne 28.3.2017

Usnesení z VH dne 28. 3. 2017

Zápis z VH dne 15. 3. 2016

Usnesení z VH dne 15. 3. 2016

Zápis z VH per rollam 19. 11. 2015

Zápis z VH dne 17. 9. 2015

Usnesení z VH 17. 9. 2015

Zápis z VH dne 26. 3. 2015

Usnesení z VH 26. 3. 2015

Zápis z VH dne 26. 3. 2015

Zápis z VH 3. 12. 2014

Usnesení z VH dne 3. 12. 2014

Zápis z VH dne 19. 3. 2014

Usnesení z VH dne 19. 3. 2014

Zápis z VH dne 21. 1. 2014

Usnesení z VH dne 21. 1. 2014

Zápis z VH dne 5. 9. 2013

Usneseni z VH dne 5. 9. 2013

Zápis z VH dne 25. 02. 2013

Usnesení z VH dne 25. 2. 2013

Zápis z VH dne 13. 9. 2012

Usnesení z VH dne 13. 9. 2012