Foto

Výzva na prorodinná opatření

  • MAS Stolové hory, z. s. vyhlásila dne 4. 9. 2017 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Stolové hory – Prorodinná opatření I. Cílem výzvy je rozšířit nabídku cenově dostupných a kvalitních služeb péče o děti v návaznosti na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a na zvýšení zaměstnanosti pečujících osob v oblasti MAS Stolové hory.

 

V rámci výzvy bude podporován vznik a provoz dětských skupin pro veřejnost i podniky, dále zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících zařízení péče o děti (družiny a kluby), jakož i příměstských táborů.

 

Žadateli mohou být obce a jejich organizace, DSO, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti a družstva, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.

 

Celková alokace pro tuto výzvu činí 4 739 000 Kč. Minimální výše rozpočtu projektu je 400 000 Kč. Neziskové subjekty, školy a školská zařízení obdrží 100 % způsobilých výdajů projektu, obce, jejich organizace a DSO spolufinancují projekt ve výši 5 %, zatímco firmy, družstva či OSVČ samy hradí 15 % nákladů projektu. Projekty mohou trvat až 36 měsíců.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 4. 9. 2017 od 4:00 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 13. 10. 2017 ve 12 hodin.

Text výzvy a přílohy:

 

Důležité dokumenty:

 

Podpůrné dokumenty:

 

Školení pro žadatele:

 

Věcné hodnocení:

 

Výběr projektů


O podpořeném projektu z této výzvy se můžete dočíst také v našem zpravodaji Stolovky.