Hora

Místní akční skupina Stolové hory

Místní akční skupina Stolové hory, z. s. se zaměřuje na podporu a rozvoj regionů Hronovska, Policka a města Náchod. Přerozděluje finanční prostředky na projekty v oblastech zemědělství, životního prostředí, infrastruktury a zaměstnanosti na území MAS. Navíc v rámci svého největšího projektu podporuje rozvoj předškolního, základního a neformálního vzdělávání na Náchodsku. Zároveň spolek spolupracuje s obcemi, podporuje soudržnost regionu a pořádá vzdělávací a kulturní akce.

počet zapojených obcí

14

počet podpořených projektů

138

již jsme podpořili projekty za

82 mil.