Hora

Kalendář akcí MAP 2

MAP 2 realizují Místní akční skupiny Stolové hory, z. s., a Mezi Úpou a Metují, z. s. 
Informace o našich aktivitách můžete sledovat na Facebookové stránce projektu: https://www.facebook.com/nachodskomap2
Na semináře se hlaste Anně Špačkové, spackova.map@gmail.com

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

 • ŘÍJEN
  • Workshop ” “Nápady a náměty pro vedení třídní dokumentace v MŠ”
   • 10. října 2019 od 14.30 do 17.00 v TJ Velké Poříčí
   • Lektorka Mgr. Michaela Trejtnarová, ředitelka MŠ Plhov
   • Pozvánka ZDE
   • Přihlášení je do 4. října 2019 ZDE
 • LISTOPAD
  • Podpůrné setkání asistentů pedagoga a školních asistentů s využitím “Bálintovská skupina”
   • 15. listopad, od 8.00 do 10.00, Úřad městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, 2. patro
   • Mgr. Martina Habrová, speciální pedagožka
   • Přihlašování ZDE
   • Pozvánka ZDE
  • Seminář “Kritické myšlení a Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)”
   • 22. listopad, 8:15 – 15:15, ZŠ Pod Montací Náchod
   • Mgr. Jana Slavíková, Kritické myšlení, z. s.
   • Přihlašování ZDE
   • Pozvánka ZDE
   • Občerstvení včetně oběda bude zajištěno
  • Podpůrné setkání asistentů pedagoga a školních asistentů s využitím “Bálintovská skupina”
   • 29. listopad, od 8.00 do 10.00 a znovu od 14.00 do 16.00
   • Úřad městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, 2. patro
   • Mgr. Martina Habrová, speciální pedagožka
   • Přihlašování ZDE
   • Pozvánka ZDE
 • LEDEN
  • Podpůrné setkání asistentů pedagoga a školních asistentů s využitím “Bálintovská skupina”
   • 17. ledna, od 8.00 do 10.00 a opakování od 14.00 do 16.00
   • Úřad městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, 2. patro
   • Mgr. Martina Habrová, speciální pedagožka
   • Přihlašování a pozvánka bude později
 • ÚNOR
  • Workshop Čtenářské dílny pro učitele 2. stupně a knihovníky
   • 12. února, Police nad Metují
   • Pozvánka a přihlašování bude později
  • Festival Mateřských školek
   • 27. února, Velké Poříčí
   • Pozvánka a přihlašování bude později

UPLYNULÉ AKCE

 • ZÁŘÍ
  • Konference Učení pro život
    • 19. až 20. září, Benediktinský klášter v Broumově
    • Více informací ZDE
 • SRPEN
  • Praktický vzdělávací workshop pro pracovníky školních jídelen
   • 29. srpna od 8:30 do 16:30 v SŠ hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
   • Lektorka Olga Chlápková – vedoucí školní jídelny ZŠ Waldrofská Pardubice
   • Pozvánka na workshop

 

 • ČERVEN
  • Workshop “Jak aktivizovat žáky v hodinách matematiky – zásobník aktivit”
   • 10. června od 15:00 do 18:00, Velké Poříčí
   • Lektorka: Mgr. Jitka Grohmannová, ZŠ V. Hejny Červený Kostelec
  • Projektový den „Hry s matematickým podtextem venku i ve stanu“
     • 15. června od 14.00 do 18.00, SVČ Déčko Náchod
     • Pozvánka ZDE

 • KVĚTEN
  • Akreditovaný seminář “Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ”
   • 2. května od 10.00 do 17.00, Velké Poříčí
   • Lektor: PhDr. Tereza Linhartová a Mgr. Regina Ouhledová, META o. p. s.
  •  Dvoudenní zážitkové lázně pro asistenty pedagoga a školní asistenty
   • 3. až 4. května, Dvůr Králové
   • Lektoři: Mgr. Martina Habrová, PhDr. Jonáš Habr
  • Beseda “Děti v pasti sociálních sítí”
   • 7. května od 17.00 Kolárovo divadlo Police nad Metují
   • Lektor: kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, preventista Policie ČR
  • Seminář “Začínáme učit s filmem”
  • Beseda “Děti v pasti sociálních sítí”
   • 21. května od 16.00, školní jídelna ZŠ Náchod – Plhov
   • Lektor: kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, preventista Policie ČR
  • Workshop na podporu čtenářské gramotnosti
   • 23. května od 16.00 do 18.00 v ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec
   • Lektoři: Tým pracovní skupiny pro rozvoj ke čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 • DUBEN
  • Akreditovaný seminář na téma “Kyberšikana”
   • 24. dubna od 9:30 do 13.00, Velké Poříčí
   • Lektor: Kpt. Bc. Pavel Schweiner,  E-bezpečí
  • Workshop “Nápady a náměty pro vedení třídní dokumentace v MŠ”
   • 25. dubna 2019 od 15.00 do 16.30, Velké Poříčí
   • Lektorka: Mgr. Michaela Trejtnarová, ředitelka MŠ Náchod Plhov