Hora

Kalendář akcí MAP 2

MAP 2 realizují Místní akční skupiny Stolové hory, z. s., a Mezi Úpou a Metují, z. s. 
Informace o našich aktivitách můžete sledovat na Facebookové stránce projektu: https://www.facebook.com/nachodskomap2
Na semináře se hlaste Anně Hubáčkové, hubackova.map@gmail.com

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

 • SRPEN
  • Praktický vzdělávací workshop pro pracovníky školních jídelen
   • 29. srpna od 8:30 do 16:30 v SŠ hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
   • Lektorka Olga Chlápková – vedoucí školní jídelny ZŠ Waldrofská Pardubice
   • Pozvánka na workshop

 • ZÁŘÍ
  • Konference Učení pro život
    • 19. až 20. září, Benediktinský klášter v Broumově
    • více informací ZDE

UPLYNULÉ AKCE

 • ČERVEN
  • Workshop “Jak aktivizovat žáky v hodinách matematiky – zásobník aktivit”
   • 10. června od 15:00 do 18:00, Velké Poříčí
   • Lektorka: Mgr. Jitka Grohmannová, ZŠ V. Hejny Červený Kostelec
  • Projektový den „Hry s matematickým podtextem venku i ve stanu“
     • 15. června od 14.00 do 18.00, SVČ Déčko Náchod
     • Pozvánka ZDE

 • KVĚTEN
  • Akreditovaný seminář “Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ”
   • 2. května od 10.00 do 17.00, Velké Poříčí
   • Lektor: PhDr. Tereza Linhartová a Mgr. Regina Ouhledová, META o. p. s.
  •  Dvoudenní zážitkové lázně pro asistenty pedagoga a školní asistenty
   • 3. až 4. května, Dvůr Králové
   • Lektoři: Mgr. Martina Habrová, PhDr. Jonáš Habr
    • Beseda “Děti v pasti sociálních sítí”
     • 7. května od 17.00 Kolárovo divadlo Police nad Metují
     • Lektor: kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, preventista Policie ČR
    • Seminář “Začínáme učit s filmem”
  • Beseda “Děti v pasti sociálních sítí”
   • 21. května od 16.00, školní jídelna ZŠ Náchod – Plhov
   • Lektor: kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, preventista Policie ČR
  • Workshop na podporu čtenářské gramotnosti
   • 23. května od 16.00 do 18.00 v ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec
   • Lektoři: Tým pracovní skupiny pro rozvoj ke čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 • DUBEN
  • Akreditovaný seminář na téma “Kyberšikana”
   • 24. dubna od 9:30 do 13.00, Velké Poříčí
   • Lektor: Kpt. Bc. Pavel Schweiner,  E-bezpečí
  • Workshop “Nápady a náměty pro vedení třídní dokumentace v MŠ”
   • 25. dubna 2019 od 15.00 do 16.30, Velké Poříčí
   • Lektorka: Mgr. Michaela Trejtnarová, ředitelka MŠ Náchod Plhov