Hora

Podpořené projekty v PRV


Investice do zemedělských podniků

 • Čelní nakladač na traktor
  • Hlavní náplní tohoto projektu je pořízení čelního nakladače na traktor a vidlí na balíky. Žadatel díky projektu zvyší svoji konkurenceschopnost, neboť již nebude muset spoléhat na firmy, od kterých si doposud stroj pronajímal.
 • Modernizace živočišné výroby
  • Projekt je zaměřen na pořízení nového šrotovníku s míchárnou a váhou, čímž dojde k nahrazení více než 70 let starého šrotovníku. Žadatel bude schopný zpracovávat vlastní obilí při výrobě krmiva pro dojený skot a telata. Dojde nejen ke dlouhodobému snížení výrobních nákladů, ale i zlepšení jakosti vyráběných krmiv.
 • Investice do zemědělské činnosti
  • Projekt je zaměřen na investici spojenou s chovem hospodářských zvířat. Výsledkem projektu bude nákup přepravníku zvířat a zároveň dojde k dílčí rekonstrukci zemědělského objektu – výměna podlahy
 • Investice do zemedělského podniku
  • Pořízení lisu na kulaté balíky
 • Pořízení secího stroje
  • Žadatel v minulosti neměl secí stroj ve svém vlastnictví, zároveň je vytvořeno 0,5 pracovního místa.
 • Přepravník na balíky
  • Žadatel si pořídil přepravník na balíky a částečně zrekonstruoval hospodářskou budovu, která je využívána pro skladování krmiv a steliv.
 • Disková sekačka za traktor
  • Současná sekačka je v havarijním stavu a je bezpečnostním rizikem. S novou sekačkou se zvýší bezpečnost a zkrátí doba sečení.
 • Shrnovač píce a kleští na kulaté balíky
  • Díky pořízení moderní technologie bude zajištěno kvalitní krmivo pro zvířata, které nebude znehodnoceno znečištěním.
 • Nahrabovač pícnin a rekonsturkce objektu
  • Zlepšení ustajovacích podmínek pro zvířata
 • Zpracování mléka Končiny
  • Vybavení dojírny dojícím zařízením a mléčnice nerezovým tankem na chlazení mléka
 • Mobilní elektrické čerpadlo
  • čerpadlo na močůvku, díky kterému se zefektivní práce

Lesnická infrastruktura

 • Rekonstrukce lesní cesty – Bor I. etapa
  • V současnosti je lesní cesta značně poškozená vodní erozí. Rekonstrukce cesty bude mít jak ekonomický přínos (odvoz nepoškozeného dřeva a snadnější dostupnost lesního majetku v dané lokalitě), tak i ekologický přínos především pro hospodaření s vodou.

Zakládání a rozvoj nezemědělských činností

 • Pořízení software a IT vybavení pro sídlo společnosti a provozovnu Entact s.r.o.
  • Projekt byl zameřen na nákup nového notebooku, dataprojektoru a aktuální verze specialního výpočetního programu, který odpovídá stávající legislativě.
 • I v truhlářství myslíme inovativně
  • V rámci tohoto projektu došlo k pořízení jednostranné automatické olepovačky s předfrézovací jednotkou do truhlářské dílny. Stroj výrazně zeefektivnil, zrychlil a zkvalitnil výrobu.
 • Pračka pro penzion
  • Projekt řeší pořízení průmyslové pračky na praní prádla do ubytovacího zařízení. Přínosem projektu je zefektivnění služeb v oblasti turistického ruchu.
 • Auto pro penzion
  • Vozidlo pro zásobování penzionu.
 • Nákup multifunkčního nakladače
  • Nakladač je možné převézt za osobním autem a bude sloužit k převážení stavebních prvků při realizaci projektů.
 • Teleskopická montážní plošina
  • Díky plošině lepší možnosti při provádění oprav a revizí technických zařízení a elektrických rozvodů. Je možné využít i v interiéru.
 • Rozšíření strojního vybavení
  • Nákup nových technologií (pásová pila na kov, magnetická vrtačka, profilové nůžky s děrováním), díky kterým dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy.
 • Investice v oblasti opravárenské činnosti
  • Nákup užitkového vozidla a manipulátoru a stavební úpravy skladu.
 • Pořízení stroje pro nezemědělskou činnost
  • Nákup smykového nakladače a drobné stavební úpravy dílny.
 • Zahradní traktor
  • Koupě traktoru na sečení zahrad okolo penzionu Selský dvůr.

Neproduktivní investice v lesích

 • Člověče, rozhlédni se kolem sebe
  • Předmětem projektu je vybudování naučné stezky, nacházející se na území obcí Hronov a Velké Poříčí. Součástí naučné stezky jsou čtyři naučná tématická zastavení (věž, odpady, houby, stromy) a také lavičky, odpadkové koše a směrovky.
 • Neproduktivní investice v lese Montace v Náchodě
  • Projekt má za cíl seznámit návštěvníky s produkční i mimoprodukční funkcí lesního celku Montace. Vznikla naučná stezka s informačními tabulemi, které poskytnou informace o historii území, bylinách, stromech i živočiších. A navíc je obnovena obora pro pozorování lesní zvěře v jejím přirozeném prostředí.

Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva

 • Stroje na zpracování potěžebních zbytků
  • Vlastník lesních pozemků v rámci projektu zakoupí štěpkovací stroj, jež využije ke zpracování klesu. Dojde ke zlepšení ekonomiky, ekologie ochrany kultur a zpracování palivového dřeva.
 • Traktorový naviják
   • Záměrem projektu je pořízení nového, výkonného traktorového navijáku, který usnadní práci v lesích žadatele.
 • Nákup lesního traktoru
  • Cílem projeku bylo pořízení nového kolového traktoru, který bude používán v kombinaci s lanovým navijákem a dalšími komponenty lesnické nástavby.
 • Technické vybavení dřevozpracující provozovny
  • Lesy města Náchoda si v rámci projektu pořídily novou kotoučovou pilu.
 • Štípač dřeva
  • Zefektivnění práce při těžbě dřeva
 • Lesní naviják
  • Díky pořízení navijáku žadatel může těžit dřevo svépomocí, což je obzvlášt v období kůrovcové kalamity důležité.
 • Lesní práce Končiny
  • Pořízení lanového navijáku, což umožní lepší údržbu lesních pozemků.
 • Hydraulická ruka s drapákem na dřevo
  • Pomůže při nakládce a dopravě dřeva z městských lesů.

Všechny podpořené projekty si můžete prohlédnout také v mapě.