Hora

Výroční zprávy

Aneb když rok se s rokem sejde. Přinášíme vám informace o naší činnosti od založení našeho spolku v roce 2012. Dozvíte se výsledky hospodaření, seznámíte se s členskou základnou i vyhlídkami budoucího vývoje za jednotlivé roky. V neposlední řadě je třeba zmínit, že i z výročních zpráv je patrné, jakým způsobem se celá organizace posouvá dopředu a neustále se rozšiřují její aktivity a činnost.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti a hsopodaření za rok 2012