Hora

Šablony pro neziskovky

V roce 2019 se naskytla neziskovým organizacím zaměřeným na neformální vzdělávání dětí možnost získat finanční podporu na svou činnost. MAS Stolové hory nabídla neziskovkám pomocnou ruku. Ze zájemců, kteří měli chuť se projektu účastnit, nakonec podmínky dotace splnilo sedm spolků, které již čerpají podporu ve výši téměř 2,5 milionu korun. Jedná se o Pod čepicí, TJ SOKOL Hlavňov, Borský klub lyžařů Machov, MC MaMiNa, Zvoněnka, Dobrá dědina a Rozesmáté děcko.

Projekt probíhá formou tzv. šablon, což jsou snadnější formy projektů, které jsou zaměřené například na vzdělávání pracovníků, výměnu zkušeností nebo pořádání projektových dnů v klubovně i venku. Cílem projektu je mimo jiné i navázání spolupráce s dalšími spolky v území.

Aktivity projektu naplno měly začít probíhat se začátkem školního roku 2020-21, bohužel epidemiologická situace dovolila uspořádat jen zlomek z původního harmonogramu. Z tohoto důvodu byl projekt prodloužen až do roku 2023. Těšíme se, až nám situace dovolí opět projekt rozběhnout.

MAS Stolové hory požádala o tuto finanční podporu s dalšími šesti místními akčními skupinami v Královéhradeckém kraji. Projekt tak čítá podporu celkem 31 neziskovým organizacím v kraji v hodnotě 11 426 135 Kč.


Více o dalších aktivitách MAS se dočtete na záložce Projekty a aktivity.