Hora

Zájmové skupiny MAS

Každý partner Spolku má právo a povinnost být začleněn do jedné ze zájmových skupin Spolku. Je-li partner členem orgánu MAS Stolové hory pak platí, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin ve Spolku nebude disponovat více než 49 % hlasovacích práv.

Podle usnesení VH č.1-2015 z Valné hromady konané dne 26. 3. 2015 v Suchém Dole má MAS Stolové hory následující zájmové skupiny:

  • AKTIVNÍ ŽIVOT V REGIONU (8 členů)
  • ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA, LESY A VENKOV (14 členů)
  • HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ (9 členů)
  • CESTOVNÍ RUCH A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (8 členů)
  • PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ DĚDICTVÍ REGIONU (6 členů)
  • ROZVOJ OBCÍ (12 členů)

Údaje o počtu členů v zájmových skupinách jsou aktuální k 18. 12. 2018.

Seznam partnerů v zájmových skupinách:

Seznam partnerů v zájmových skupinách k 15. 3. 2016

Seznam partnerů v zájmových skupinách k 28. 3. 2017

Seznam partnerů v zájmových skupinách k 14. 3. 2018

Seznam partnerů v zájmových skupinách k 20. 6. 2018

Seznam partnerů v zájmových skupinách k 2. 10. 2018