Hora

Zájmové skupiny MAS

Každý partner Spolku má právo a povinnost být začleněn do jedné ze zájmových skupin Spolku. Je-li partner členem orgánu MAS Stolové hory pak platí, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin ve Spolku nebude disponovat více než 49 % hlasovacích práv.

Podle usnesení VH č.1-2015 z Valné hromady konané dne 26. 3. 2015 v Suchém Dole má MAS Stolové hory následující zájmové skupiny:

  • AKTIVNÍ ŽIVOT V REGIONU (12 členů)
  • ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA, LESY A VENKOV (13 členů)
  • HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ (9 členů)
  • CESTOVNÍ RUCH A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (8 členů)
  • PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ DĚDICTVÍ REGIONU (7 členů)
  • ROZVOJ OBCÍ (12 členů)

Údaje o počtu členů v zájmových skupinách jsou aktuální k 7. 6. 2022.

Seznam partnerů v zájmových skupinách:

Seznam partnerů v zájmových skupinách k 7. 6. 2022


Archiv seznamu partnerů v zájmových skupinách