Hora

Aktivity

Podporujeme spolupráci a komunikaci mezi vzdělavateli a rodiči, neboť cílem projektu “Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2” je spokojené a vzdělané dítě, které je připravené na život.

V projektu jsou zapojeni pedagogové, pracovníci škol, zaměstnanci vzdělávacích zařízení a rodiče. Společně připravujeme konference, workshopy, semináře a projektové dny.

Zabýváme se tématy, jako jsou čtenářská a matematická gramotnost, rovné příležitosti, předškolní vzdělávání, kariérové poradenství, kyberšikana a globální rozvojové vzdělávání.

Největší akcí je konference Učení pro život (odkaz: www.konference-broumov.webnode.cz), která poprvé proběhla v roce 2017 v Broumově. Její další opakování proběhne v roce 2019 opět v broumovském klášteře. Následující roky plánujeme pokračování konferencí pro široké odborné publikum v našem regionu.

 

Naše aktivity sledujte na Facebookové stránce projektu www.facebook.com/nachodskomap2.

 

Máte-li zájem se účastnit aktivit níže, kontaktujte Annu Hubáčkovou na emailu: hubackova.map@gmail.com.

 

DUBEN

 • Akreditovaný seminář na téma “Kyberšikana”
  • 24. dubna od 9:30 do 13.00, Velké Poříčí
  • Lektor: Kpt. Bc. Pavel Schweiner,  E-bezpečí
  • Pozvánka ZDE a přihlášení ZDE
 • Workshop “Nápady a náměty pro vedení třídní dokumentace v MŠ”
  • 25. dubna 2019 od 15.00 do 16.30, Velké Poříčí
  • Lektorka: Mgr. Michaela Trejtnarová, ředitelka MŠ Náchod Plhov
  • Pozvánka ZDE a přihlášení ZDE

 

KVĚTEN

 • Akreditovaný seminář “Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ”
  • 2. května od 10.00 do 17.00, Velké Poříčí
  • Lektor: PhDr. Tereza Linhartová a Mgr. Regina Ouhledová, META o. p. s.
  • Pozvánka ZDE a přihlášení ZDE
  • Náplň semináře ZDE
 • Dvoudenní zážitkové lázně pro asistenty pedagoga a školní asistenty
  • 3. až 4. května, Dvůr Králové
  • Lektoři: Mgr. Martina Habrová, PhDr. Jonáš Habr
  • Pozvánka  ZDE a přihlášení ZDE
 • Beseda “Děti v pasti sociálních sítí”
  • 7. května od 17.00 Kolárovo divadlo Police nad Metují
  • Lektor: kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, preventista Policie ČR
  • Pozvánka ZDE
 • Seminář “Začínáme učit s filmem”
 • Beseda “Děti v pasti sociálních sítí”
  • 21. května od 16.00, školní jídelna ZŠ Náchod – Plhov
  • Lektor: kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, preventista Policie ČR
  • Pozvánka ZDE
 • Workshop na podporu čtenářské gramotnosti
  • 23. května od 16.00 do 18.00 v ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec
  • Lektoři: Tým pracovní skupiny pro rozvoj ke čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
  • Pozvánka ZDE a přihlášení ZDE

 

ČERVEN

 • Workshop “Jak aktivizovat žáky v hodinách matematiky – zásobník aktivit”
  • 10. června od 15:00 do 18:00, Velké Poříčí
  • Lektorka: Mgr. Jitka Grohmannová, ZŠ V. Hejny Červený Kostelec
  • Pozvánka ZDE a přihlášení ZDE

 

 • Projektový den „Hry s matematickým podtextem venku i ve stanu“
   • 15. června od 14.00 do 18.00, SVČ Déčko Náchod
   • Pozvánka bude později