Hora

Aktivity

Podporujeme spolupráci a komunikaci mezi vzdělavateli a rodiči, neboť cílem projektu “Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2” je spokojené a vzdělané dítě, které je připravené na život. V projektu jsou zapojeni pedagogové, pracovníci škol, zaměstnanci vzdělávacích zařízení a rodiče. Společně připravujeme konference, workshopy, semináře a projektové dny. Zabýváme se tématy, jako jsou čtenářská a matematická gramotnost, rovné příležitosti, předškolní vzdělávání, kariérové poradenství, kyberšikana a globální rozvojové vzdělávání.

Největší akcí je konference Učení pro život, která poprvé proběhla v roce 2017 v Broumově. Její další opakování proběhne v září 2019 opět v broumovském klášteře (více informací ZDE). Následující roky plánujeme pokračování konferencí pro široké odborné publikum v našem regionu.

Naše aktivity sledujte na Facebookové stránce projektu www.facebook.com/nachodskomap2.

Máte-li zájem se účastnit aktivit níže, kontaktujte Annu Špačkovou na emailu: spackova.map@gmail.com.


NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

ŘÍJEN

 • Workshop ” “Nápady a náměty pro vedení třídní dokumentace v MŠ”
  • 10. října 2019 od 14.30 do 17.00 v TJ Velké Poříčí
  • Lektorka Mgr. Michaela Trejtnarová, ředitelka MŠ Plhov
  • Pozvánka ZDE
  • Přihlášení je do 4. října 2019 ZDE

LISTOPAD

 • Podpůrné setkání asistentů pedagoga a školních asistentů s využitím “Bálintovská skupina”
  • 15. listopad, od 8.00 do 10.00, Úřad městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, 2. patro
  • Mgr. Martina Habrová, speciální pedagožka
  • Přihlašování ZDE
  • Pozvánka ZDE
 • Seminář “Kritické myšlení a program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)”
  • 22. listopad, 8:15 – 15:15, ZŠ Pod Montací Náchod
  • Mgr. Jana Slavíková, Kritické myšlení, z. s.
  • Přihlašování ZDE
  • Pozvánka ZDE
  • Občerstvení včetně oběda bude zajištěno
 • Podpůrné setkání asistentů pedagoga a školních asistentů s využitím “Bálintovská skupina”
  • 29. listopad, od 8.00 do 10.00 a znovu od 14.00 do 16.00
  • Úřad městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, 2. patro
  • Mgr. Martina Habrová, speciální pedagožka
  • Přihlašování ZDE
  • Pozvánka ZDE

LEDEN

 • Podpůrné setkání asistentů pedagoga a školních asistentů s využitím “Bálintovská skupina”
  • 17. ledna, od 8.00 do 10.00 a znovu od 14.00 do 16.00
  • Úřad městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, 2. patro
  • Mgr. Martina Habrová, speciální pedagožka
  • Přihlašování a pozvánka bude později

ÚNOR

 • Workshop Čtenářské dílny pro učitele 2. stupně a knihovníky
  • 12. února, Police nad Metují
  • Pozvánka a přihlašování bude později
 • Festival Mateřských školek
  • 27. února, Velké Poříčí
  • Pozvánka a přihlašování bude později

PROBĚHLÉ AKCE

ZÁŘÍ

 • Konference Učení pro život
   • 19. až 20. září, Benediktinský klášter v Broumově
   • Více informací ZDE
   • Fotky jsou ZDE

SRPEN

 • Praktický vzdělávací workshop pro pracovníky školních jídelen
  • 29. srpna od 8:30 do 16:30 v SŠ hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
  • Lektorka Olga Chlápková – vedoucí školní jídelny ZŠ Waldrofská Pardubice
  • Pozvánka ZDE a fotky jdou ZDE

ČERVEN

 • Workshop “Jak aktivizovat žáky v hodinách matematiky – zásobník aktivit”
  • 10. června od 15:00 do 18:00, Velké Poříčí
  • Lektorka: Mgr. Jitka Grohmannová, ZŠ V. Hejny Červený Kostelec
  • Fotky jsou ZDE
 • Projektový den „Hry s matematickým podtextem venku i ve stanu“
  • 15. června od 14.00 do 18.00, SVČ Déčko Náchod
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE

KVĚTEN

 • Akreditovaný seminář “Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ”
  • 2. května od 10.00 do 17.00, Velké Poříčí
  • Lektor: PhDr. Tereza Linhartová a Mgr. Regina Ouhledová, META o. p. s.
  • Fotky jsou ZDE
 •  Dvoudenní zážitkové lázně pro asistenty pedagoga a školní asistenty
  • 3. až 4. května, Dvůr Králové
  • Lektoři: Mgr. Martina Habrová, PhDr. Jonáš Habr
  • Fotky jsou ZDE
 • Beseda “Děti v pasti sociálních sítí”
  • 7. května od 17.00 Kolárovo divadlo Police nad Metují
  • Lektor: kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, preventista Policie ČR
  • Fotky jsou ZDE
 • Seminář “Začínáme učit s filmem”
 • Beseda “Děti v pasti sociálních sítí”
  • 21. května od 16.00, školní jídelna ZŠ Náchod – Plhov
  • Lektor: kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, preventista Policie ČR
  • Fotky jsou ZDE
 • Workshop na podporu čtenářské gramotnosti
  • 23. května od 16.00 do 18.00 v ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec
  • Lektoři: Tým pracovní skupiny pro rozvoj ke čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
  • Fotky jsou ZDE

DUBEN

 • Akreditovaný seminář na téma “Kyberšikana”
  • 24. dubna od 9:30 do 13.00, Velké Poříčí
  • Lektor: Kpt. Bc. Pavel Schweiner,  E-bezpečí
  • Fotky jsou ZDE
 • Workshop “Nápady a náměty pro vedení třídní dokumentace v MŠ”
  • 25. dubna 2019 od 15.00 do 16.30, Velké Poříčí
  • Lektorka: Mgr. Michaela Trejtnarová, ředitelka MŠ Náchod Plhov
  • Fotky jsou ZDE