Hora

Aktivity

Podporujeme spolupráci a komunikaci mezi vzdělavateli a rodiči, neboť cílem projektu “Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2” je spokojené a vzdělané dítě, které je připravené na život. V projektu jsou zapojeni pedagogové, pracovníci škol, zaměstnanci vzdělávacích zařízení a rodiče. Společně připravujeme konference, workshopy, semináře a projektové dny. Zabýváme se tématy, jako jsou čtenářská a matematická gramotnost, rovné příležitosti, předškolní vzdělávání, kariérové poradenství, kyberšikana a globální rozvojové vzdělávání.

Největší akcí je konference Učení pro život, která poprvé proběhla v roce 2017 v Broumově. Její další opakování proběhlo v září 2019 opět v broumovském klášteře (více informací ZDE). Následující roky plánujeme pokračování konferencí pro široké odborné publikum v našem regionu.

Naše aktivity sledujte na Facebookové stránce projektu www.facebook.com/nachodskomap2.

Máte-li zájem se účastnit aktivit níže, kontaktujte Annu Špačkovou na emailu: spackova.map@gmail.com.


Aktuální akce najdete ZDE


4. IMPLEMENTACE

Aktivity spolupráce pro rozvoj čtenářské gramotnosti

 •  Workshop “Začínáme s dílnou čtení“, Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec
  • 20. února 2019, Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec
  • Lektoři: Tým pracovní skupiny pro rozvoj ke čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE
 • Společné plánování výuky na dané téma
  • 11. března 2019, ZŠ Pod Montací Náchod
 • Společné plánování výuky na dané téma
  • 15. dubna 2019, ZŠ V. Hejny Červený Kostelec
 • Workshop na podporu čtenářské gramotnosti
  • 23. května 2019, ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec
  • Lektoři: Tým pracovní skupiny pro rozvoj ke čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE
 • Setkání pracovníků knihoven
  • 5. června 2019, Knihovna Police nad Metují
 • Seminář “Kritické myšlení a Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)”
  • 22. listopad 2019, ZŠ Pod Montací Náchod
  • Mgr. Jana Slavíková, Kritické myšlení, z. s.
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE

Aktivity spolupráce pro rozvoj matematické gramotnosti

 • Společné plánování výuky na dané téma
  • 27. března 2019, SVČ Déčko Náchod
 • Společné plánování výuky na dané téma
  • 23. dubna 2019, Velké Poříčí
 • Společné plánování výuky na dané téma
  • 22. května 2019, Velké Poříčí
 • Workshop “Jak aktivizovat žáky v hodinách matematiky – zásobník aktivit”
  • 10. června 2019, Velké Poříčí
  • Lektorka: Mgr. Jitka Grohmannová, ZŠ V. Hejny Červený Kostelec
  • Pozvánka ZDE  a fotky jsou ZDE
 • Projektový den „Hry s matematickým podtextem venku i ve stanu“
  • 15. června 2019, SVČ Déčko Náchod
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE
 • Workshop „Pojďme si hrát a počítat“
  • 12. září 2019, Eko farma Bilý dvůr Bělý
  • Fotky jsou ZDE
 • Seminář “Rozvoj matematické gramotnosti v MŠ”
  • 25. listopad 2019, Úřad městyse Velké Poříčí
  • Mgr. Jitka Grohmannová, ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE

Aktivity spolupráce pro úspěch každého žáka – společné vzdělávání

 • Pravidelné setkávání s využitím metody “Bálintovská skupina”
  • 14. září 2018, 16. listopadu 2018, 2 x 11. ledna 2019
 • Spolupráce asistenta pedagoga a učitele
  • 14. září 2018, Velké Poříčí
  • Lektor: Mgr. Martina Habrová
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE
 • Spolupráce rodiny a školy
  • 16. listopadu 2018, Velké Poříčí
  • Lektor: Mgr. Martina Habrová
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE
 • Dítě/žák s ADHD
  • 11. ledna 2019, Velké Poříčí
  • Lektor: Mgr. Martina Habrová
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE
 • Úvodní  seminář
  • 15. března 2019, Velké Poříčí
  • Lektor: Mgr. Martina Habrová
  • Pozvánka ZDE
 • Seminář “Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ”
  • 2. května 2019, Velké Poříčí
  • Lektor: PhDr. Tereza Linhartová a Mgr. Regina Ouhledová, META o. p. s.
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE
 •  Dvoudenní zážitkové lázně pro asistenty pedagoga a školní asistenty
  • 3. až 4. května 2019, Dvůr Králové
  • Lektoři: Mgr. Martina Habrová, PhDr. Jonáš Habr
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE
 • Podpůrné setkání asistentů pedagoga a školních asistentů s využitím “Bálintovská skupina”
  • 29. listopad 2019 Úřad městyse Velké Poříčí
  • Lektor: Mgr. Martina Habrová
  • Pozvánka ZDE
 • Úvodní seminář dítě/žák se specifickými poruchami učení a chování, obsah a forma  intervence a předmětů speciálně pedagogické péče
  • 11. prosinec 2020, Úřad městyse Velké Poříčí
  •  Mgr. Martina Černá
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE
 • Seminář “Dítě/Žák se speciálně vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření, role asistenta pedagoga”
  • 8. ledna 2020, Úřad městyse Velké Poříčí
  • Lektor: Mgr. Martina Černá
  • Pozvánka ZDE a fotka
 • Podpůrné setkání asistentů pedagoga a školních asistentů s využitím metody “Bálintovská skupina”
  • 17. ledna 2020, od 8.00 do 10.00 a opakování od 14.00 do 16.00, Úřad městyse Velké Poříčí
  • Pozvánka ZDE
 • Seminář Rozvoj komunikačních dovedností
  • 22. ledna 2020, Úřad městyse Velké Poříčí
  • Lektor: Mgr. Martina Černá, speciální pedagožka, logopedka a lektorka vzdělávání dospělých
  • Pozvánka ZDE

Spolupráce předškolního vzdělávání

 • Na slovíčko s MŠ
  • 4. října 2018, Náchod
  • Pozvánka ZDE a fotka
 • Na slovíčko s MŠ
  • 11. října 2018, Červený Kostelec
  • Pozvánka ZDE a fotka
 • Na slovíčko s MŠ
  • 25. října 2018, Police nad Metují
  • Pozvánka ZDE
 • Na slovíčko s MŠ
  • 18. února 2019
 • Exkurze do MŠ
  • 10. dubna 2019, MŠ Havlíčkova Náchod
 • Workshop “Nápady a náměty pro vedení třídní dokumentace v MŠ”
  • 25. dubna 2019, Velké Poříčí
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE
 • Workshop “Nápady a náměty pro vedení třídní dokumentace v MŠ”
  • 10. října 2019, Velké Poříčí
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE
 • Seminář Formulace výchovně vzdělávacích cílů
  • 23. ledna, TJ Velké Poříčí
  • Lektorka: Mgr. Jana Doležalová, Ph.D., Univerzita Hradec Králové
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE

Aktivity spolupráce s dopadem nad rámec regionu – konference

 • Konference Učení pro život
   • 19. až 20. září 2019, Benediktinský klášter v Broumově
   • Více informací ZDE
   • Fotky jsou ZDE a ZDE

Konzultační a informační centrum

 • Přednáška „kyberšikana“
  • 31. října 2018, ZŠ V. Hejny Červený Kostelec, fotka
 • Beseda „Děti v pasti sociálních sítí”
  • 28. listopadu 2019, Červený Kostelec
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE
 • Setkání vedení škol
  • 8. – 9. února 2019, Bělohrad
  • Fotky
 • Beseda “Děti v pasti sociálních sítí”
  • 13. března 2019, Jiráskovo gymnázium Náchod
  • Pozvánka ZDE
 • Seminář na téma “Kyberšikana”
  • 24. dubna 2019, Velké Poříčí
  • Lektor: Kpt. Bc. Pavel Schweiner,  E-bezpečí
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE
 • Beseda “Děti v pasti sociálních sítí”
  • 7. května 2019, Kolárovo divadlo Police nad Metují
  • Lektor: kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, preventista Policie ČR
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE
 • Seminář “Začínáme učit s filmem”
 • Beseda “Děti v pasti sociálních sítí”
  • 21. května 2019, školní jídelna ZŠ Náchod – Plhov
  • Lektor: kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, preventista Policie ČR
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE
 • Finské vzdělávání zkušenost z vedení škol
  • 7. června 2019, MÚ Jaroměř
  • Lektor: Susanna Bäckman
  • Pozvánka ZDE
 • Praktický vzdělávací workshop pro pracovníky školních jídelen
  • 29. srpna 2019, SŠ hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
  • Lektorka Olga Chlápková – vedoucí školní jídelny ZŠ Waldrofská Pardubice
  • Pozvánka ZDE a fotky jdou ZDE
 • 1. setkání Sdružení malotřídních škol
  • 8. října 2019, Suchý Důl
  • Setkání vedla PaedDr. Lenka Soumarová, ZŠ MŠ Suchý Důl
  • Pozvánka ZDE
 • Vědomostní olympiáda malotřídních škol
  • 13. listopadu 2019, ZŠ MŠ Suchý Důl
  • Pozvánka ZDE
 • Seminář “Formativní hodnocení”
  • 6. února 2020, Velké Poříčí
  • Mgr. Martina Habrová, speciální pedagožka
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE
 • 2. setkání sdružení malotřídních škol
  • 12. února 2020, Velké Poříčí
  • Setkání vedla PaedDr. Lenka Soumarová, ZŠ MŠ Suchý Důl
  • Pozvánka ZDE a fotky jsou ZDE

2. ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP

2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

 • 20. června 2018 1. Řídící výbor MAP
 • 16. ledna 2019 2. Řídící výbor MAP, fotka
 • 10. září 2019 3. Řídící výbor MAP, fotka

2.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu

2.3 Pracovní skupina pro financování

 • 7. 6. 2018
 • 22. 8. 2018
 • 8. 11. 2018
 • 5. 2. 2019
 • 25. 3. 2019
 • 26. 3.2019
 • 29. 4. 2019
 • 27. 5. 2019

2.4 Pracovní skupina ke čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 • 18. 9. 2018, Velké Poříčí, fotka
 • 18. 10. 2018, Velké Poříčí
 • 10. 12. 2018, Velké Poříčí
 • 9. 1. 2019, Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec, fotka
 • 20. 2. 2019, Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec
 • 11. 3. 2019, ZŠ Pod Montací Náchod
 • 15. 4. 2019, ZŠ V. Hejny Červený Kostelec
 • 23. 5. 2019, ZŠ V. Hejny Červený Kostelec
 • 5. 6. 2019, Knihovna Police nad Metují
 • 9. 9.2019, Knihovna Velké Poříčí

2.4 Pracovní skupina k matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 • 19. 9. 2018, Velké Poříčí
 • 18. 10. 2018, Velké Poříčí
 • 21. 11. 2018, Velké Poříčí
 • 30. 1. 2019, Velké Poříčí
 • 27. 2. 2019, Velké Poříčí, fotky
 • 27. 3. 2019, SVČ Déčko Náchod
 • 23. 4. 2019, Velké Poříčí
 • 22. 5. 2019, Velké Poříčí, fotky
 • 19. 6. 2019, Velké Poříčí
 • 9. 10. 2019, Velké Poříčí

2.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti

 • 20. 6. 2018 Kulatý stůl pro rovné příležitosti
 • 22. 06.2018
 • 13. 9. 2018 Kulatý stůl pro rovné příležitosti
 • 14. 9. 2018
 • 16. 11. 2018
 • 11. 1. 2019
 • 15. 3. 2019
 • 2. 5. – 3.05. 2019
 • 29.11.2019
 • 17. 1. 2020

2.9 Spolupráce s individuálním projektem systémovým Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

 • 19. dubna 2018, Úpice
 • 15. června 2018, Žireč
 • 25. září 2018, Boháňka
 • 10. ledna 2019, Vrchlabí
 • 7. března 2019, Dubenec
 • 27. května 2019, Bukvice u Jičína
 • 16. července 2019, Dobruška

2.11 Místní lídři

 • 26.04.2019, Velké Poříčí
 • 07.08.2019, Ždárky
 • 13.09.2019, Velké Poříčí

2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru

 • 10. září 2019, Velké Poříčí
  • Finské vzdělávání (Mgr. Iveta Beranová, ZŠ Česká Skalice)

2.13 Podpora znalostních kapacit – workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání

 • Komunikace je základ
  • 2 x 22. června 2018
  • Pozvánka ZDE