Hora

Avízo připravovaných výzev v IROP

V průběhu následujících týdnů a měsíců budou v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) vyhlášeny poslední 2 výzvy v rámci stávající Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), které budou v roce 2021 ukončeny. Tyto výzvy budou zaměřeny na stanice integrovaného záchranného systému (IZS) a infrastrukturu základních škol a předškolního vzdělávání.


Stanice IZS

Cílem výzvy je zajistit připravenost složek IZS k rychlému a efektivnímu poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí (masivní sněhové srážky, námrazy, extrémní sucha), které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí. Podporována bude obecně výstavba, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic jednotek požární ochrany, resp. jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III.

Žadateli mohou být obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), resp. jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) kategorie II a III podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Předpokládaný konec příjmu žádostí je 27. 10. 2021.

Text výzvy Stanice IZS

Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení Formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria pro věcné hodnocení

Příloha č. 3 Osnova studie proveditelnosti (upravená MAS)

Kontrolní list – Formální náležitosti a přijatelnost – Stanice IZS – III

* berte prosím na vědomí, že v jednoltivých textech mohou nastat dílčí změny a přesná data vyhlášení i ukončení výzvy budou upřesněna


Vzdělávací infrastruktura

Výzva na vzdělávací infrastrukturu má 2 základní aktivity, kterými jsou infrastruktura předškolního vzdělávání a infrastrukturu základních škol. Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Podporovány budou obecně stavby a stavební práce spojené s budováním kmenových a odborných učeben (cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi), včetně pořízení vybavení, zabezpečení bezbariérovosti ve školách či zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu u základních škol.

U předškolního vzdělávání pak budou podporovány stavby a stavební práce, rekonstrukce, zabezpečení bezbariérovosti, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek aj. ve spojitosti se zvyšovováním kapacity zařízení předškolního vzdělávání.

Předpokládaný konec příjmu žádostí je 30. 11. 2021.

Text výzvy Vzdělávací infrastruktura

Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení Formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria pro věcné hodnocení

Příloha č. 3 Osnova studie proveditelnosti – aktivita infrastruktura pro předškolní vzdělávání (upravená MAS)

Příloha č. 4 Osnova studie proveditelnosti – aktivita infrastruktura ZŠ (upravená MAS)

Kontrolní list – Formální náležitosti a přijatelnost – Vzdělávací infrastruktura

* berte prosím na vědomí, že v jednoltivých textech mohou nastat dílčí změny a přesná data vyhlášení i ukončení výzvy budou upřesněna


Můžete se podívat na již realizované projekty v IROP.