Hora

Zkvalitňování neformálního vzdělávání – Šablony pro neziskovky

V uplynulém roce 2019 se naskytla neziskovým organizacím zaměřeným na neformální vzdělávání dětí možnost získat finanční podporu na svou činnost. MAS Stolové hory nabídla neziskovkám pomocnou ruku. Ze zájemců, kteří měli chuť se projektu účastnit, nakonec podmínky dotace splnilo sedm spolků, které již čerpají podporu ve výši téměř 2,5 milionu korun. Jedná se o Pod čepicí, TJ SOKOL Hlavňov, Borský klub lyžařů Machov, MC MaMiNa, Zvoněnka, Dobrá dědina a Rozesmáté děcko.

Projekt probíhá formou tzv. šablon, což jsou snadnější formy projektů, které jsou zaměřené například na vzdělávání pracovníků, výměnu zkušeností nebo pořádání projektových dnů v klubovně i venku. Cílem projektu je mimo jiné i navázání spolupráce s dalšími spolky v území. Aktivity se budou moci konat až do konce roku 2022.

MAS Stolové hory požádala o tuto finanční podporu s dalšími šesti místními akčními skupinami v Královéhradeckém kraji. Projekt tak čítá podporu celkem 31 neziskovým organizacím v kraji v hodnotě 11 426 135 Kč.


Zajímají vás další aktivity na podporu spolků? Pak koukněte na záložku Spolky a neziskovky.