Hora

Žďár nad Metují krajskou Vesnicí roku 2022

Pod Ostašem to cinklo. Obec Žďár nad Metují se po několikaletém snažení dočkala a získala titul krajská Vesnice roku. Proto přinášíme rozhovor se starostou Pavlem Šubířem, který si cení především toho, že se obec stala ekonomicky soběstačnou a nezávislou a díky tomu dokáží realizovat různé projekty.

Ale pěkně po pořadě. Nejříve vám představíme celou cestu, která za úspěchem stála. Ta začala pro Žďár  již 2. června. Tento den totiž do obce přijela na dvě hodiny komise Vesnice roku Královéhradeckého kraje, která hodnotí různé oblasti života na vesnici. Jedná se například o spolkový a společenský život, strategické plánování nebo veřejnou zeleň a krajinu. Žďáru byl pomoci i Pavel Rejchrt, který komisi představil spolupráci MAS Stolové hory a obce.

O několik týdnů později, v průběhu letních prázdnin, byla zveřejněna skvělá zpráva s tím, že Žďár nad Metují se stal krajskou Vesnicí roku! Což ale také pro místní znamenalo plno příprav a chystání s oslavami, které proběhly v sobotu 20. srpna. Náš stánek na těchto oslavách samozřejmě nemohl chybět.

Ve středu 31. srpna navštívila Žďár nad Metují komise, která objíždí všechny krajské vítěze. Každá obec má čtyři hodiny na to, aby se představila a toto dopoledne padlo právě na Žďár. Rádi jsme při prezentaci pomohli a ukázali, jak s obcí spolupracujeme. Jen investičních projektů, které jsme finančně podpořili, je mnoho. Jedná se například o chodník do Police nad Metují, rekonstrukci hasičárny nebo novou počítačovou učebnu ve škole.


Ale zpátky k rozhovoru s Pavlem Šubířem, kterého jsme na konci září požádali o malý rozhovor.

Stali jste se Vesnicí roku Královéhradeckého kraje. Jaká byla cesta k tomuto ocenění?

Cesta to byla několikaletá, postupně jsme získávali stuhy (pozn. různě barevnými stuhami jsou ohodnoceny nejlepší obce v různých kategoriích, které komise hodnotí) i ocenění za druhá místa a to formovalo tým, který dokázal připravit vítěznou prezentaci.

Jak výhra obci pomůže?

Výhra pomohla k zisku jednoho milionu korun, který jsme použili na vícepráce na hasičárně a také na vícepráce týkající se expozice v zemědělském muzeu, kterou aktuálně budujeme.

Co obnášela účast v celostátní soutěži?

Samozřejmě připravit čtyřhodinovou prezentaci, které se účastnili zástupci žďárských spolků, ale také ředitel místní základní školy nebo zástupci ZD Ostaš či benediktinských lesů. Komise ochutnala i místní pochutiny. Na hrišti byla připravena ukázka soutěže o Nejlepší bramborák a v Zemědělském muzeu ochutnávka sýrů, chleba, medoviny a dalších.

Jak probíhalo vyhlášení v Luhačovicích?

Všech 13 obcí připravilo jarmarkové stánky a prezentaci. Každá obec se prezentovala tradicemi, zvyklostmi nebo jídlem, které jsou pro danou oblast typické. My jsme například přichystali přibližně 250 porcí chlupaček a kysela. Nechyběla ani škvarková pomazánka nebo prejt. Dovezli jsme i polický chleba a salám Ostaš nebo žďárskou medovinu. Po této prezentaci proběhlo vyhlášení vítězů. Celostání prvenství získala obec Kostelní Lhota ze Středočeského kraje.

Co byste doporučil ostatním obcím, které by se chtěly do Vesnice roku přihlásit?

Aby se přihlásily a sestavily si prezentaci, kterou využijí i při jiných příležitostech. Kromě toho mohou získat nové nápady z jiných obcí.

Kdybyste měl vyzdvihnout jednu věc, které si ve Žďáře ceníte. Jaká to je?

Protože jsem stručný, tak tu pro mě je nejcennější,  že se obec snaží být soběstačná ve všech možných činnostech i projektech, které realizujeme. Dále si cením toho, že obec má značné nedaňové příjmy z pronájmů i ubytovny.


Více o oslavách vítězství v krajském kole je také na našem facebooku.