Hora

Zakončení kurzu Qi gongu

Rádi bychom vás pozvali na poslední hodinu kurzu, který jste absolvovali v únoru a březnu.

Vzhledem k nastalé situaci není možné cvičit v tělocvičně školy na náměstí, proto jsme zvolili variantu cvičení venku. Vybrali jsme diskrétní prostory soukromé zahrady, která skýtá dostatek prostoru a krásy k tomu, abychom si tady společně zacvičili a zopakovali, co jsme se naučili.

Přijďte tedy v úterý 9. června v 18 hod. před tělocvičnu na náměstí v Hronově. Společně odejdeme na místo. Po ukončení cvičení bude možné chvíli posedět. Vezměte si podložky, pohodlné oblečení a něco ke konzumaci.

Těší se lektorka
Lada Novotná
V Polici nad Metují 20. 5. 2020

PS.: V případě silného vytrvalého deště bude termín posunut na další úterý, tj. 16. června ve stejný čas.