Hora

Vyjádřete se ke kvalitě života v území MAS Stolové hory

V rámci tvorby strategického plánu MAS Stolové hory pro roky 2021 až 2027 byl vytvořen dotazník, kde se můžete vyjádřit ke kvalitě života v území MAS. Těchto 7 let je zároveň dalším programovým obdobím, kdy bude možné žádat prostřednictvím MAS o dotace do různých oblastí. Do kterých oblastí to bude? O tom můžete spolurozhodovat i Vy, pokud tento dotazník vyplníte. Čím více bude vyplněných dotazníků, tím lépe budeme vědět, co Vás, občany našeho území, trápí a v jakých sférách života vidíte prostor ke zlepšení.

Prosíme Vás tímto o vyplnění dotazníku, které může opět přispět k rozvoji našeho regionu Stolových hor.

V případě dotazů se prosím obracejte na Davida Hauschkeho
(e-mail: hauschke.masstolovehory@gmail.com, tel.: +420 730 514 364).

Děkujeme Vám za spolupráci při přípravě strategického plánu MAS Stolové hory!

Dotazník vyplňte ZDE.