Hora

S MASkou jsme vidět 4 – i letos nabízíme podporu akcí pro veřejnost

Plánujete v příštích týdnech či měsících pořádat společenskou, kulturní, sportovní či jinou volnočasovou akci v území MAS Stolové hory?

Pokud ano, neváhejte a spolupracujte s Místní akční skupinou Stolové hory, která vám na vaši akci může přispět až 5 000 Kč!

CO JE CÍLEM AKCE “S MASkou jsme vidět”?

 • Propagace SCLLD MAS Stolové hory, z. s., rozvoj partnerské spolupráce místních komunit a institucí jak mezi sebou navzájem, tak s MAS Stolové hory.
 • Vytváření společné kulturní identity a prohlubování ztotožnění obyvatel a organizací s územím MAS Stolové hory – s místem, kde jsme doma.

CO NAPŘÍKLAD PODPORUJEME?

 • rozvoj volnočasových aktivit (sport, kultura, vzdělávání, ekologie apod.)
 • pořádání komunitních setkání (kulturních, uměleckých, sportovních, popularizačních, vzdělávacích)
 • aktivity za účelem ochrany přírody
 • ochrana místního kulturního dědictví a tradic
 • aktivity na podporu udržitelného turistického ruchu
 • aktivity na podporu cyklistiky a pěší chůze;

Podmínky konání akce:

 • v období 20. 5. 2022 – 31. 12. 2022
 • na území MAS Stolové hory (Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Hronov, Machov, Náchod, Police nad Metují, Stárkov, Suchý Důl, Velké Petrovice, Velké Poříčí, Vysoká Srbská, Žďár nad Metují, Žďárky)

KDO SE MŮŽE O PODPORU HLÁSIT?

 • nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy), právnické osoby, církve a jejich organizace, školské právnické osoby, příspěvkové organizace, knihovny, fyzické osoby / OSVČ

CO JE POTŘEBA UDĚLAT PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY?

 • vyplnit FORMULÁŘ a doručit jej s přílohami na MAS do 20. dubna 2022
 • počkat na výsledky jednání hodnotitelské komise a rady MAS o poskytnutí příspěvku na vaší akci do 15. května 2022

Kontaktní osoba pro podání žádosti/formuláře: David Hauschke, projektový manažer, email: hauschke@mas-stolovehory.cz, tel.: +420 730 514 364.


VÍCE INFORMACÍ ZDE:

Pravidla propagace

Formulář žádosti


 

Můžete se zároveň podívat i na předchozí výzvy S MASkou jsme vidět