Hora

PRV rozšířeno o podporu ZŠ, MŠ a kulturních zařízení

MAS Stolové hory připravuje na rok 2020 výzvu PRV na podporu obcí a spolků z území MAS. Jedná se o podporu vybraných oblastí z Článku 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Rozšíření o tuto podporu bylo projednáváno jednak na valné hromadě MAS, před kterou byli členové obeznámeni s touto možností a schválili, aby MAS takto zaměřenou výzvu vyhlásila. Rada MAS poté i s pomocí zaslaných záměrů jednotlivých subjektů z území rozhodla, kterých konkrétních oblastí se tato výzva bude týkat. Byly vybrány:

 • Mateřské a základní školy
 • Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Podpora je 80 % maximálně do výše 200 000 Kč na jeden projekt. Níže jsou představeny obě oblasti podpory, bližší informace o mateřských a základních školách se dozvíte ZDE, o Kulturních a spolkových zařízeních pak v tomto odkaze. V případě zájmu kontaktujte Mirku Soldánovou. Zároveň upozorňujeme zájemce, že výzva nebude vyhlášena dříve než v květnu 2020.

 

 • MŠ a ZŠ
  • Investice nenavyšující kapacitu zařízení
  • Rekonstrukce školy, zázemí nebo stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě MŠ
  • Pořizování technologií a dalšího zařízení
  • Projekt musí být v souladu s plánem rozvoje obce a Místním akčním plánem vzdělávání
  • Oprávnění žadatelé – obce, DSO, příspěvkové organizace, školské právnické osoby

 

 • Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven
  • Rekonstrukce nebo obnova kulturního nebo spolkového zařízení včetně zázemí
  • Technologie a zařízení pro kulturní a spolkovou činnost
  • Projekt musí být v souladu s plánem rozvoje obce
  • Oprávnění žadatelé – obce, DSO, příspěvkové organizace, NNO, registrované církve a náboženské společnosti