Hora

Podporujeme hasiče

MAS Stolové hory ukončila formální i věcné hodnocení projektů ve výzvách č. 10 a 11 v IROP, které byly zaměřené na podporu hasičských zbrojnic a techniky pro jednotky požární ochrany. Nyní se čeká pouze na závěrečné ověření způsobilosti ze strany řídícího orgánu.

V rámci schválených projektů z 10. výzvy MAS podpoří pořízení specializované techniky využitelné především při zásazích spojených s mimořádnými událostmi vyvolanými extrémním suchem či masivními sněhovými srážkami a námrazami (např. pády stromů, požáry, evakuace osob). Pořízení nové techniky MAS podpoří souhrnnou částkou převyšující 1 140 000 Kč. Podporu získaly jednotky požární ochrany kategorie II a III ve Velkých Petrovicích, Polici nad Metují, Machově a Náchodě.

Jediným podpořeným projektem v 11. výzvě se stal projekt rekonstrukce a rozšíření prostor zbrojnice JSDH Hronov. Cílem projektu je zajištění připravenosti a zlepšení podmínek během řízení rizik a katastrof. Tak, aby JSDH mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd hasičů. MAS tento projekt podpoří částkou téměř 6 250 000 Kč.

Všem žadatelům gratulujeme!