Hora

Neziskovky už čtvrtým rokem vytvářejí zajímavý program pro děti

Sedm spolků, které ve volném čase vzdělávají děti, využilo v roce 2019 nabídku MAS Stolové hory a už 4 roky připravuje zajímavé a naučné aktivity, u kterých se děti nenudí. Co všechno mohly doposud zažít? Malovaly na plátno, učily se programovat, vařily či pekly, fotografovaly a také se setkaly s veterinářem nebo myslivcem. Byly i na exkurzích ve hvězdárně nebo na farmě. Zábavnou formou jim jsou předávány znalosti i dovednosti, které v životě budou moci ještě bohatě využít.   

Již čtvrtým rokem pokračujeme v projektu „Zvyšování kvality neformálního vzdělávání“, který propojuje spolky pracující s dětmi a mládeží. V našem regionu se zapojilo celkem 7 neziskových organizací, které na svou činnost získaly 2 424 106 Kč. Tento projekt pro nás partnersky zaštiťuje MAS Nad Orlicí.

Podporu na svou činnost, jako jsou například kluby neformálního vzdělávání, projektové dny, tandemové neformální vzdělávání, sdílení zkušeností, aktivity v klubovně i mimo ni získaly organizace Rozesmáté děcko z Náchoda, Pod čepicí z Hronova, TJ Sokol Hlavňov, Borský klub lyžařů Machov, MC MaMiNa z Police nad Metují, Zvoněnka z Náchoda a Dobrá dědina z Provodova – Šonova.

Tyto spolky uspořádaly aktivity v oblastech, jako je rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků, osobnostně sociálního rozvoje, inkluze, podnikavosti, polytechnického vzdělávání, ICT, projektové výuky, kulturního povědomí a vyjádření.

Co si děti vyzkoušely

Děti se díky projektovým dnům mohly zúčastnit mnoha zajímavých aktivit. Setkaly se záchranáři, myslivci, policistou, fotografem, veterinářem, astronomem, ekologem, mikrobiologem a s řadou dalších odborníků. Na vlastní kůži vyzkoušely práci v laboratoři, naučily se pracovat s fotoaparátem, stopovaly zvířata, učily se první pomoc. Už vědí, že existují i zdraví prospěšné a užitečné bakterie, jak a proč se třídí odpad a mnoho dalších informací. Prošly soutěží „masterchef“, malovaly na plátno, květináče, na dřevo a jiné přírodniny. Pracovaly se světlem, s hlínou, papírem. Zkoušely, vyráběly a hrály různé hry, jako třeba Dračí doupě. Byly na exkurzích v Muzeu papírových modelů, Hvězdárně, Muzeu stavebnice Merkur, v Interaktivním muzeu Pod čepicí, na Farmě, v ZOO. Učily se programovat, cizí jazyky, hrát na hudební nástroje, vařily a pekly, připomněly si různé lidové tradice a zvyky.

Jednou z dalších aktivit projektu je možnost vzdělávání pracovníků z těchto NNO v rámci školení s akreditací MŠMT, což pracovníci hojně využívají.

„Projekt probíhá formou tzv. šablon, což jsou snadnější formy projektů a cílem je mimo jiné i navázání spolupráce s dalšími spolky v území,“ doplňuje Josef Thér z MAS Stolové hory a pokračuje: „Některých projektových dnů nebo v rámci tandemů, či sdílení zkušeností se přímo aktivně účastníme jako lektoři nebo odborníci z praxe. Tato oboustranná zkušenost nám umožňuje předat informace dál v rámci našich dalších aktivních projektů v regionu.

Aktivity projektu měly naplno začít probíhat se začátkem školního roku 2020-21, bohužel epidemiologická situace dovolila uspořádat jen zlomek z původního harmonogramu. Z tohoto důvodu je projekt prodloužen až do 31. 6. 2023.

„V tuto chvíli organizace na našem území zrealizovaly zhruba 2/3 naplánovaných aktivit a do června uskuteční zbývající. Podle proběhlých kontrol, jak projektových, tak finančních, probíhá vše dle plánu,“ sděluje Jana Vanišová z MAS Stolové hory.

A čím vším se zapojené neziskovky zabývají?

Rozesmáté děcko z Náchoda pod vedením Vlaďky Balcarové má ve své vizi dávat radost dětem a jejich rodičům jako alternativa předškolní péče. Snaží se děti zaujmout a podpořit jejich emoční a sociální vývoj v jedinečné osobnosti.

Pod čepicí z Hronova je Interaktivní muzeum chytré zábavy, které svými nápaditými koncepty na témata chemie, fyzika, okoklamy, mikro a makro svět, oživují odbornice Martina Špringrová a Lenka Grimová.

Borský klub lyžařů Machov vede Stanislav Jirásek a jedná se o sportovní klub, kde se věnují zejména běhu, skoku na lyžích, severské kombinaci. V okolí Machova rovněž udržují lyžařské běžecké a turistické stopy.

MC MaMiNa z Police nad Metují je mateřské centrum, které vede Andrea Plná, zajišťuje zázemí pro rodiče s dětmi a organizuje celou řadu tradičních i sezonních aktivit.

Zvoněnka z Náchoda je školka, do které se děti těší. Hravou atmosféru, krásné prostředí a moderní výukové aktivity zaručuje ředitelka Petra Voltr.

Dobrá dědina z Provodova – Šonova je nezisková organizace blízká rodinám, dětem a přírodě. Jejím posláním je spojovat lidi, kterým není lhostejné dědictví předků, péče o něj a předání dobré dědiny dalším generacím. Toto poslání zaštiťuje Darina Bártová.

TJ Sokol Hlavňov pracuje s dětmi a mládeží pod vedením Milana Rottera a Michaely Meierové. Kromě tradičních letních a zimních táborů uskutečnili například znalostní turistický pochod „Za sedmero horami“, aby děti poznaly místní kopce.


Místní spolky podporujeme také pomocí výzvy S MASkou jsme vidět. V rámci ní mohou neziskovky získat jednorázový příspěvek na konkrétní akci pro veřejnost.