Hora

Hledáme posilu do týmu

V rámci nového projektu OPZ+ Společně pro MAS Stolové hory hledáme nového kolegu či kolegyni na pracovní pozici „komunitní sociální pracovník“.

Předmětem výkonu práce bude zejména koordinace sociální péče, spolupráce se zástupci obcí, službami péče o člověka aj., poradenství, pořádání kulturních a vzdělávacích aktivit pro znevýhodněné osoby a informování obyvatel o možnostech podpůrných služeb. Kromě toho bude práce obsahovat také administrativní a organizační činnosti spojené s projektem.


Místo výkonu práce?

 • celé území MAS Stolové hory a kancelář spolku ve Velkém Poříčí

Jaké jsou požadavky na novou posilu do týmu?

 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • aktivni samostatný přístup s odpovědností za odvedenou práci
 • časová flexibilita
 • velmi dobré komunikační a organizační dovednosti
 • schopnost týmové práce
 • řidičský průkaz skupiny B a vlastní automobil
 • znalost práce na PC

Co dále u uchazečů o pozici uvítáme?

 • vzdělání dle zákona o sociálních službách (studijní obory sociální práce, sociální pedagogika, humanitární práce, sociálně právní činnost, sociální patologie apod.)
 • znalost regionu MAS Stolové hory
 • orientace v systémech MS2021+, ESFCR

Pokud Vás nabídka zaujala, neváhejte nám poslat přihlášku do 31. ledna 2023.

Přihlášky můžete zasílat na e-mailovou adresu rejchrt@mas-stolovehory.cz či na adresu naší kanceláře Náměstí 102, Velké Poříčí, 549 32. Uzavřenou obálku, popř. předmět e-mailu označte heslem: „Výběrové řízení – komunitní sociální pracovník MAS Stolové hory“.


Co musí obsahovat přihláška?

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • datum a podpis

Co ještě přiložit k přihlášce?

 • profesní životopis s uvedením dosavadních zaměstnání, odborných znalostí a dovedností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (popř. doklad o jeho vyžádání)
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • motivační dopis, ve kterém bude popsán důvod zájmu o pozici, předchozí zkušenost s problematikou komunitní sociální práce, případně zkušenosti v oblasti regionálního rozvoje apod.

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru, který se uskuteční v únoru 2023.

Tyto informace si můžete stáhnout v PDF verzi, budeme rádi za šíření pracovní nabídky.