Hora

Další dotační příležitosti

Již 2. 5. 2022 vyhlásíme výzvu na příjem žádostí v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Co se pod touto zkratkou skrývá? Dotační podpora ve výši 45 – 80 % na projekty z oblastí ze zemědělství, podnikání nebo lesnické techniky. Druhá část výzvy je určená pro rozvoj společenského či komunitního života a vzdělávání na venkově. Díky tomu můžeme podpořit menší projekty, které zlepší podmínky pro fungování spolků, knihoven nebo základních a mateřských škol.

Celkové finanční prostředky na výzvu činí více než 5,5 milionů korun. Pro jednotlivé oblasti to je:

zemědělství: 2 413 873 Kč

podpora podnikatelů a drobných živnostníků: 1 036 481 Kč

technika pro majitelé lesů: 1 055 250 Kč

ZŠ, MŠ, spolky a knihovny: 1 078 083 Kč

Musí se jednat o investiční projekty v minimální výši 50 tisíc korun. V oblasti zemědělství je možné nakoupit nové stroje a technologie pro živočišnou i rostlinnou výrobu. Podpora podnikatelů a drobných živnostníků nabízí 45% dotaci na nákup strojů například pro truhláře, autoopraváře, stavební firmy, pekárny, cukrárny či kavárny a další široké spektrum činností. Majitelé lesů, jejichž les má minimální výměru 3 ha, mohou s 50% dotační podporou zakoupit lesnické technologie jako jsou navijáky za traktor, vyvážečky, motorové pily či profesionální křovinořezy.

Široké spektrum nového vybavení či technologií je s podporou ve výši 80 % nabízeno i mateřským a základním školám, knihovnám či spolkům. Nové vybavení do tříd, rekonstrukce zázemí pro pedagogy nebo nakoupení chytrých technologií může podpořit rozvoj škol v regionu. Spolky, ať už se jedná o myslivce, divadelní ochotníky, zahrádkáře, Sokol, skauty a mnohé další, mouhou využít taktéž 80% dotaci na zakoupení například nábytku a technologií do spolkových místností, nůžkových stanů, lavic a stolů nebo ozvučující techniky pro venkovní akce.

V případě zájmu o konzultace vašich nápadů se prosím obracejte na Mirku Soldánovou, e-mail: soldanova@mas-stolovehory.cz

Máte-li zájem získat bližší informace, zúčastněte se seminářů.

První seminář pro oblast zemědělství, podnikání a lesnictví se uskuteční 4. 5. 2022 od 15:00

Druhý seminář pro oblast mateřských a základních škol, spolků a knihoven se uskuteční 5. 5. 2022 od 15:00.

Oba semináře se budou konat v budově Obecního úřadu ve Velkém Poříčí, Náměstí 102, 549 32 ve druhém patře v zasedací místnosti MAS.

Na semináře je nutné se přihlásit  nejpozději do 3. 5. 2022 na e-mail: soldanova@mas-stolovehory.cz