Hora

Akce „S MASkou jsme vidět“

I v roce 2021 jsme finančně podpořili místní nadšence v pořádání volnočasových aktivit. Jejich akce jsme vám v průběhu podzimu a zimy postupně představovali, abyste mohli zavzpomínat či případně si rozšířit obzory, jaké akce se u nás v regionu konají.


Vánoční výstava v Machově

Poslední akce roku 2021 proběhla ve dnech 19. a 20. listopadu v Machovské Lhotě, konkrétně na sále U Lidmanů. Místní zahrádkáři si připravili retro Vánoční výstavu, v rámci které byla i prodejní část, kde téměř 40 zručných lidí z širokého okolí nabízelo svoje řemeslné a s láskou tvořené výrobky výrobky. Příchozí si mohli koupit adventní věnce, domácí kosmetiku, keramiku, proutěné koše, vánoční štoly, pečené čaje a mnohé další. Výstava byla hojně navštěvovaná – za 2 dny se v sále vystřídalo téměř 1200 lidí.


Strašidelná světýlka

V pátek 5. listopadu se ve Velkém Poříčí konal průvod strašidelných světýlek. Organizace se chopila část učitelů ze ZŠ Velké Poříčí společně s některými rodiči pod vedením knihovnice Petry Strnadové. Od základní školy se průvod vydal na strašidelnou cestu místní Olšinou. Chvílemi temnou, chvílemi osvětlenou a strašidelnou. Cesta byla osvětlena svíčkami. Ale z temných koutů se ozývaly strašidelné zvuky, vystupovali duchové a temné postavy. Naštěstí všechny naše strašidla měla lampiony a světýlka, která jim pomohla projít cestu a v pořádku se dostat k hasičské zbrojnici. Tady se děti mohly zahřát teplým čajem a rodiče svařeným vínem.

Připraveno zde bylo osm sportovních a zábavních stanovišť. U všech se sice tvořily dlouhé fronty, ale strašidla trpělivě čekala, až se dostanou na řadu. Děti za splněné úkoly dostávaly drobné odměny, bonbóny, upomínkové listy s čarodějnou omalovánkou nebo hallowenské sudoku. Dobrovolníci na jednotlivých stanovištích z řad žáků školy byli skvělí a svůj úkol zde zvládli naprosto dokonale. Na konci večera byli vyčerpaní, ale šťastní, že se to dětem líbilo. Hasiči připravili oheň, kde si mnozí opekli špekáčky. Děti i rodiče se bavili a i přes docela nepříjemnou zimu, zde vydrželi velmi dlouho.


Den archeologie v Náchodě

V sobotu 16. října 2021 proběhl v prostorách stálé expozice Muzea Náchodska a v sídle muzea na Staré radnici na Masarykově náměstí v Náchodě celodenní program v rámci akce Mezinárodní den archeologie. Muzeum Náchodska se letos zapojilo již počtvrté a to programem pro děti zaměřeným na stravování pravěkých lidí, komentovanými prohlídky a cyklem přednášek. Celkem tuto akci navštívilo přes 250 návštěvníků, což je zatím nejvyšší počet od té doby, co se k Mezinárodnímu dni archeologie Muzeum Náchodska připojuje. Celodenní aktivity byly zcela zdarma a bylo možné si také zdarma prohlédnout stálou expozici v Broučkově domě.


Borský kros v Machově

V neděli 10.10.2021 proběhl již 50. ročník Borského krosu. Přes 280 závodníků z několika krajů závodilo v 17 kategoriích za slunečného počasí. K tomu se přidalo několik stovek fanoušků, kteří jako každoročně vytvořili neskutečnou atmosféru hlavně při běhu batolat na 50 a 100 metrů. Ráno v 7 hodin sice teplota ukazovala -1°C, ale než se začalo v 9.30 hodin startovat, panovala již pohoda a ideální běžecké počasí.


Hasičská soutěž „Imitace zásahu při požáru“ v Hlavňově

První říjnovou sobotu se uskutečnila hasičská soutěž v Hlavňově, která byla podpořena už v loňské výzvě S MASkou jsme vidět, nicméně kvůli hygienickým opatřením nemohla být loni v říjnu uspořádána. Letos si to však Hlavňovští vynahradili – celý den bylo příjemné slunečné počasí, přišla spousta diváků a domácí hasiči obsadili v solidní konkurenci první dvě místa. Soutěž v Hlavňově je specifická a zajímavá tím, že se nejedná o klasický útok. Kromě dopravy vody z umělého vodního zdroje k terčům totiž dobrovolníky z okolí čekal běh k automobilu, jízda automobilem, vyložení veškerého potřebného nářadí, přetlakový ventil uprostřed vedení hadic či průlez oknem.


Svatováclavská pouť ve Lhotě u Machova

Pouť v Machovské Lhotě proběhla v sobotu 25. září a byla organizována jako naučně dovednostní stezka. Letos bylo celkem 6 stanovišť . výtvarná dílnička; poznávání zvěře a dřevin; lovečtí psi; stopařství a poznávání ptáků; ukázka včelaření a střelba ze vzduchovky, praku a lukostřelba. Kromě naučné stezky byly pro děti připraveny další atrakce jako malování na obličej, jízda koňským povozem, skákací hrad, vystoupení kejklíře nebo loutkové představení. Celkem se naučné stezky zúčastnilo více než 120 dětí a na celé akci se vystřídalo odhadem kolem 500 lidí.


Rozloučení s prázdninami ve Žďáře nad Metují

Rozloučení s prázdninami ve Žďáře nad Metují letos bylo kvůli nepřízni počasí odsunuto na polovinu září. Děti měly možnost vyzkoušet si tradiční střelbu ze vzduchovky a z airsoftové pušky, přičemž na obou stanovištích bylo velmi živo. Novinkou byla střelba z luku na nafukovací střelnici na míček. Dále byla možnost lezení na šestimetrové lezecké stěně a chůze na slackline, kde se také střídalo mnoho dětí. Největší zájem byl však o kolotoč, který byl v obležení dětí od začátku akce až do tmy. Další skvělou atrakcí byl aquaroller – nafukovací válec na vodě, ve kterém mohly být dvě děti najednou. Pro tvořivé děti pak byly připraveny dílničky s navlékáním korálků. Až 150 dětí a 100 rodičů si tak užilo odpoledne plné her a zábavy, i když ani na druhý pokus nevyšlo úplně ideálně.


Hasičská soutěž O putovní pohár starosty obce Bukovice

Letos se za benzinovou pumpou v Polici nad Metují konal již 18. ročník hasičské soutěže pořádaný SDH Bukovice. Tentokrát dorazilo 13 družstev (asi 90 soutěžících) a 40 diváků.


Metujská stezka aneb pěšky kolem Metuje

Metujskou stezku letos v polovině září přivítalo slunečné počasí, z čehož měli radost nejen organizátoři, ale také účastníci, kterých se sešlo okolo 30. Na 6 stanovištích plnily děti, ale i dospělí připravené úkoly. Přímo na startu byl prověřen postřeh a logické myšlení při počítání zapeklitého matematického příkladu. Na druhém stanovišti byly prověřeny znalosti pohádek a skládání slov, další stanoviště prověřilo zručnost a koordinaci pohybů na opičí stezce, po které se pokračovalo k chytání rybiček na čas. Střelnice byla umístěna pod bytovkami a tady všem „vytřela zrak“ při střelbě ze vzduchovky mladá slečna, která jako jediná trefila špejli. Poslední stanoviště čekalo opět na hřišti, kde si účastníci mohli zastřílet z luku. Po splnění všech úkolů čekala na každého malá odměna a možnost občerstvení.

V odpoledním programu pořadatelé nezapomněli na děti, kterým připravili atrakce jako skákací hrad, nafukovací šipky, bumper ball a malování na obličej. Nejzábavnějším okamžikem se stal štafetový běh na 100 m, který hasiči připravili pro všechny bez rozdílu věku.


Valná hromada TJ Sokol Žďárky – Sportovní odpoledne pro celou rodinu

Akce Sokola Žďárky proběhla v neděli 12. září v okolí fotbalového hřiště a tenisových kurtů. Celkem bylo připraveno 9 disciplín a při jejich splnění účastníci především z řad dětí dostali ceny. Celkově se účastnilo 59 soutěžících. Zároveň bylo pro děti připraveno překvapení v podobě nafukovací překážkové dráhy se skluzavkou. Na závěr dne byly opečeny buřty.


Kuličkiáda v Bezděkově nad Metují

Třetí ročník Kuličkiády se uskutečnil v sobotu 11. září. Celkem se 22 hráčů v dětských kategoriích a 7 hráčů v kategorii dospělých, kterým fandilo téměr 100 dalších lidí.


Workcamp „Voda pro naši krajinu“

Spolek Julinka se i letos věnuje aktivitám přispívajícím k zádrži vody v krajině. Od jara se jeho členové starali o zajišťování souhlasu majitelů, povolení úřadů a potřebných finančních zdrojů pro budování tůní. Dokonce byl vydán i manuál pro vlastní budování tůní. Samotné kopání začalo v průběhu léta na Libné a pokračovalo během dvoutýdenního pracovního tábora za pomoci 10 dobrovolníků ve věku 19 až 61 let, kteří přijeli z nejrůznějších koutů Česka. Nejdříve byl obnoven mokřad nad rybníčkem Picunda v Bělém, poté byly dokončeny dvě tůně směrem na Řeřišný a zbudovány další 2 tůně v Machově v Dolečku a po jedné v Horních Teplicích a Vižňově.

Kromě budování tůní byla vyčištěna i většina hlavních turistických tras v Broumovských stěnách, přičemž je pozitivní, že turisté po sobě zanechávají v lese méně odpadků než v minulosti. Vyčištěna byla rovněž část vrcholu Ostaš, kde spolek plánuje během podzimu pomoci s výsadbou smíšeného lesa. Součástí workcampu byl i úklid kláštera v Polici mad Metují a seznámení se s principy ekologického nebo experimentálního hospodaření na místních farmách. Při nabitém programu si přesto dobrovolníci našli čas a využili možnosti komentovaných prohlídek klášterů v Polici a Broumově. Účastnili se besed na rozličná témata, navštívili několik koncertů a podnikli cyklovýpravu po okolí.


Na Náchodsku se baví celá rodina

Spolek Aufori připravil akci pro rodiny s dětmi, kdy tématem byla „Stezka plná úkolů a překvapení“. 26. srpna se začínalo na vlakové zastávce ve Velkém Poříčí a stezka vedla na rozhlednu Signál. Na rozhledně byly připraveny další úkoly, malování na obličej, opékání buřtů nebo překvapení v podobě odměn ukryté v mezipatře rozhledny.


Můžete si přečíst také o dalších aktivitách spolků a neziskovek v našem území