Hora

Semináře k výzvám OPZ a OPŽP

Pořádáme semináře pro žadatele k výzvám zaměřené na sociální služby a sociální začleňování (OPZ) a Výsadba dřevin II (OPŽP).

Seminář k sociálním službám a sociálnímu začleňování se ustuteční 14.5.2019 od 14:00 hod. Více o výzvě se dozvíte zde.

Seminář k výsadbě dřevin II se uskuteční 15.5.2019 od 9:00 hod.  Více o výzvě se dozvíte zde.

Oba semináře se uskuteční v zasedací místnosti Úřadu městyse ve Velkém Poříčí, 2. patro, máte-li zájem se seminářů zúčastnit, kontaktujte Davida Hauschkeho (OPZ) nebo Mirku Soldánovou (OPŽP).