Hora

Schválení projektů ve výzvách v OPZ a výzvě v OPŽP

MAS Stolové hory ukončila formální i věcné hodnocení ve výzvě v OPŽP zaměřené na výsadbu dřevin a také ve 2 výzvách v OPZ zaměřených na podporu zaměstnanosti a v prorodinných opatřeních (například příměstské tábory nebo družiny).  Nyní se čeká pouze na závěrečné ověření způsobilosti ze strany řídícího orgánu.

Nová výsadba dřevin se očekává v Bezděkově nad Metují a v Bělém (část městyse Machov). V opatření Zaměstnanost uspěla s projektem obec Žďárky, kde bduou zaměstnány 3 osoby znevýhodněné na trhu práce (na starost budou mít například veřejnou zeleň nebo  sběrný dvůr). V prorodinných opatřeních se pak můžeme těšit na pokračování příměstských táborů i družiny v Déčku a nově uspěl se svými příměstskými tábory také spolek Bavíme se sportem.