Hora

Plánujte s námi rozvoj regionu – připomínkování strategie do roku 2027

Ačkoliv jste se do plánování rozvoje území Stolových hor už zapojit mohli a mnohdy i zapojili, přinášíme vám ještě další možnost, jak se podílet na tom, aby se v našem koutě lépe žilo. Dokument s názvem Strategie komunitně vedeného místního rovzoje (SCLLD) přibližuje stěžejní témata pro náš region na následujících 7 let. Naší snahou bylo obsáhnout všechny důležité oblasti, nicméně se mohlo stát, že jsme na některou z nich zapomněli, nebo jí nevěnovali dostatečný prostor.

Práce na koncepční části SCLLD se tak blíží do cílové rovinky a vy máte poslední možnost ovlivnit podobu tohoto dokumentu. Jak? Stáhněte si dokument Strategie k připomínkování, do komentářů napište připomínky ke konkrétním tématům a do 4. června verzi s komentáři pošlete na rejchrt@mas-stolovehory.cz.

Pokud by vás zajímal celý proces vzniku strategie, navštivte stránku Strategie na období 2021 – 2027.

Děkujeme, že posouváte stolové hory výš.