Hora

Zápisy ze zasedání dozorčí a monitorovací komise v roce 2015

Zápis a usnesení ze zasedání dozorčí a monitorovací komise dne 22. 9. 2015